Home Tin tức Lễ Tạ Ơn Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Metro Wichita, Kansas

Lễ Tạ Ơn Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Metro Wichita, Kansas

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào ngày Chúa nhật 22/11/2015 vừa qua, chúng tôi đã trở lại thăm Hội Thánh Tin Lành Metro Wichita 525 West Douglas Avenue – Wichita Kansas thờ phượng Chúa nhân Lễ Tạ Ơn Chúa năm 2015 của Hội Thánh, ghi nhận thông tin về những việc Chúa đã ban ơn trên Hội Thánh Chúa tại đây.

Cô Bùi Hương Thuỷ có lời mời thờ phượng và hướng dẫn chương trình. Ban hát dẫn cùng HT tôn vinh Chúa thánh ca: Giờ Con Đến Trước Thiên Nhan; Ca Khúc Chúc Tôn; Tạ Ơn Lòng Ghi Sâu.

MS Lê Thi Lam – Quản nhiệm Ht chào mừng và cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Trong giờ thờ phượng Chúa nhân ngày Lễ Tạ Ơn hôm nay, tôi con Chúa đều vui vẻ, thỏa lòng qua sự giảng luận của Mục sư Lê Thi Lam Quản nhiệm Hội Thánh với chủ đề:  BIẾT ƠN ĐỂ TẠ ƠN. KT nền tảng Thi-thiên 139:1-24. Câu gốc: “Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài là không xiết kể. “ 2 Cô-rinh-tô 9:15.

Tạ ơn Chúa Lời Chúa đã mang đến niềm vui và nguồn khích lệ cho mọi người: tinh thần hầu việc Chúa: biết nhờ ơn Chúa để tạ ơn Chúa trong mọi cảnh ngộ, luôn cậy Chúa để sống thoả lòng trong sự gìn giữ và ban ơn của Chúa.

Chương trình nhóm thờ phượng Chúa mừng ngày lễ Tạ Ơn của HTTL Metro được khép lại trong ơn Chúa sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Lê Thi Lam.
Niềm vui nhân ngày Lễ Tạ Ơn đã được nhân đôi qua việc Hội Thánh đấu giá 3 bức tranh vẻ của MS Quản nhiệm với số tiền thu được xung vào nguồn quỷ tạo mãi xây dựng nhà thờ: 3500 USD ( Ba ngàn năm trăm Mỹ kim), thật tạ ơn Chúa.

Hội Thánh Metro rất cần sự cầu thay của tôi con Chúa khắp nơi về định hướng phát triển trong giai đoạn này, xin Chúa cảm động lòng dâng hiến mạnh mẽ càng hơn của con dân Chúa trong Hội Thánh và sự giúp đỡ  từ các Hội Thánh xa gần bằng sự dâng hiến vào ngân quỹ tạo mãi của Hội Thánh

Những hình ảnh ghi nhận được:

2

1

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Metro Wichita Kansas

3Quang cảnh buổi lễ

4

Cô Bùi Hương Thuỷ hướng dẫn chương trình

5 6

Tôi con Chúa góp phần ngợi khen Chúa

8

MS Lê Thi Lam cầu nguyện  –  Chia sẻ Lời Chúa

9

10

11

12

Tiệc thông công sau tất lễ – Đấu giá 3 bức ảnh gây quỹ tạo mãi HT

Bình Luận:

You may also like