Home Văn Nghệ Dáng Thu

Dáng Thu

by Hồ Galilê
30 đọc

Mến tặng: Sa Lem – Mỹ Mỹ.

Rồi về thêu dệt canh thâu
Dáng Thu thôi cũng mộng đầu vu vơ
Nhớ nhung trắng cả niềm mơ
Vần xoay năm tháng hững hờ cuốn trôi.

Tri âm – tri kỷ bồi hồi!
Văn chương Thi phú núi đồi hoan ca
Tôi… Em… chung một mái nhà
Phun châu nhả ngọc tụng Cha trên trời.

Dáng Thu còn đó em ơi!
Chung tay xây đắp sáng ngời niềm tin
Phước thay ai đã kiếm tìm!
Dáng Thu e ấp con tim Chúa Trời.

Rồi về chắp bút nguồn khơi
Tri ân Tạo hóa – Tình Trời bao la
Bài thơ ta viết hôm qua
Đã ghi vào cuộc đời ta trử tình.

Hồ Galilê – Mùa thu 2015.

Bình Luận:

You may also like