Home Văn Nghệ Âm Vang Mùa Thu

Âm Vang Mùa Thu

by Hồ Galilê
30 đọc

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” – Truyền Đạo 12:1a.

Kính tặng:

  • Mục sư Phạm Hơn
  • Mục sư Uông Nguyễn.

Thu đến bên em một sáng nào!
Ngỡ ngàng em đếm lá vàng xao
Ngoài hiên nắng sớm hoa cau trổ
Tâm hồn vui thỏa một ý thơ.

Thu đến bên em thật bất ngờ!
Đếm mùa thu cũ ngỡ như mơ
Thời gian vùn vụt chẳng đợi chờ
Em tự hỏi mình sao ngẫn ngơ?

Thu đến bên em tiếng thu mơ!
Lá thu xào xạc dưới trăng mờ
Nai vàng ngơ ngác em còn nhớ
Bài học ngày xưa có phai mờ?

Thu đến bên em được tôn thờ!
Một mình Thiên Chúa Đấng xe tơ
Em có từ anh thủa ban đầu
Chúa… Ngài Tạo hóa mãi ngàn sau.

Thu đến bên em thật nhiệm mầu!
Lời Ngài Kinh Thánh quá cao sâu
Chẳng bởi thức ăn dầu là bánh *
Mà từ miệng Chúa phán rành rành.

Thu đến bên em thu lanh lãnh!
Rằng em tưởng nhớ Đấng trọn lành?
Từ khi thơ ấu… lúc thành danh
Tuổi già bóng xế đời cô quạnh?

Thu đến bên em trong phước hạnh!
Vì Ngài là Chúa của mùa thu
Dù cây thay lá cành trơ trụi
Nhưng ở trong Ngài vẫn nụ hoa.

Thu đến bên em thu ngọc ngà!
Tình Cha nhân ái tháng năm qua
Không đổi dời lay Ngài vẫn thế
Chúa của muôn mùa – Chúa hiển oai.

*- Ma thi ơ 4.

Xuân Hồ – Thu 2015.

Bình Luận:

You may also like