Browsing: thu trong chúa

Văn Nghệ
0

“Trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa ngươi” – Truyền Đạo 12:1a.…