Home Tôi Viết Nguyện Ước Hôn Nhân

Nguyện Ước Hôn Nhân

by Thanh Tân
30 đọc

Nguyện bên nhau đến suốt đời
Đẹp tình hiệp ý chẳng dời đổi chi
Đôi tim đồng nhất nhu mì
Trong tay Đức Chúa oai nghi nhân lành
Nguyện Cha chứng tấm chân thành
Như đôi chim đậu cùng cành, nên duyên…
Xin Cha dùng anh rao truyền
Phúc âm vĩ đại, năng quyền tối cao
Xin Cha dùng em truyền rao
Tình yêu cứu rỗi lớn lao vô cùng
Dâng đời một cách khiêm cung
Nguyện Cha gắn kết ta chung một lòng!

Amen

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

You may also like