Home Văn Nghệ Đi Tìm Chiên Lạc

Đi Tìm Chiên Lạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mến tặng: Trần Đại Nghĩa

Bàn chân bước gập ghềnh sỏi đá
Tìm chiên ta lạc giữa núi đồi
Nguyện cầu xin Chúa không thôi.
Cho con sức mới mấy đồi vượt qua.

Lòng mong ước quyết ra rao giảng
Đem Tin Lành đến bản làng xa
Tìm bao chiên lạc về nhà
Sống trong ân điển – Chúa tha tội tình.

Ngày kíp đến – Thình lình Chúa lại
Lúa chín vàng hăng hái ra đi
Vâng theo mạng lệnh sá gì
Đèo cao heo hút quyết đi chẳng sờn.

Con chỉ sợ thiếu ơn, yếu sức
Chúa Thánh Linh hãy vực con lên
Tình yêu Thiên Chúa vững bền
Qua bao thế kỷ… đứng lên rao truyền.

Chân mạnh bước mọi miền đất nước
Loan Tin mừng Thiên Chúa hôm nay
Tháng năm gieo giống chi tày!
Cưu mang người tội sẽ ngày vinh quang.

 Phương Nguyên – California – Hoa Kỳ.

Bình Luận:

You may also like