Home Quốc Tế Ghana Tiếp Nhận Số Lượng Lớn Kinh Thánh

Ghana Tiếp Nhận Số Lượng Lớn Kinh Thánh

by MNNonline
30 đọc

Đất nước Ghana là nhà của gần 26 triệu người với khoảng 71% dân số là Cơ Đốc nhân. Nhưng đời sống của nhiều người trong số đó vẫn thiếu đi một của vật cá nhân rất quan trọng đó là Lời Chúa.

“Có rất nhiều mục sư, họ được cứu, họ có sự kêu gọi cho cuộc đời họ, và họ có thể học trường Kinh Thánh và một số người thì không, nhưng sau đó họ có thể không có nguồn cung cấp hoặc không đủ khả năng tài chính để có lấy quyển Kinh Thánh của riêng họ” – Giám đốc điều hành của Christian Resources International (CRI), Jason Woolford cho biết. “122,000 người trên thế giới được cứu mỗi ngày và thực tế đáng báo động là phần lớn những người đó đang tham gia hội thánh mà mục sư thậm chí không có một cuốn Kinh Thánh cho mình”.

CRI_SeaContainer-09-03-15-300x200

Xe container của CRI.

Đó là lý do tại sao gần đây CRI đã vận chuyển một container đầy Kinh Thánh và sách Cơ Đốc trị giá nửa triệu USD để phân phát cho người Takoradi ở Ghana. Mục tiêu là tiếp cận những người chưa được cứu nhưng cũng nhằm khích lệ tăng trưởng thuộc linh của những tín hữu đã tin nhận Chúa.

“Khi họ nhận được những tài liệu này, sẽ có Lời Chúa, lời chứng và những cuốn sách Cơ Đốc dành cho người chưa tin, cho những người chỉ vừa dâng cuộc đời cho Chúa, và có thể cho những người chăn bầy hay cho những mục sư muốn đi sâu hơn trong nghiên cứu.”

CRI gửi hàng đến nhiều quốc gia mỗi năm khi nắm bắt được nhu cầu Lời Chúa ở những quốc gia đó. Có rất nhiều nhu cầu trên khắp thế giới nhưng họ sẽ ưu tiên những nơi mang tính chiến lược để lời Chúa được đến với những cộng đồng hẻo lánh, vào nhà tù hoặc các trại trẻ mồ côi.

Tất cả những nguồn Kinh Thánh này đều đến từ tấm lòng của nhiều nhà hảo tâm. CRI kêu gọi dâng hiến từ nhiều nguồn khác nhau để có thể trang bị được đầy đủ Kinh Thánh và sách truyện Cơ Đốc.

Bình Luận:

You may also like