Home Tin tức Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Midway City – California

Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Midway City – California

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào ngày Chúa nhật 30/8/2015 chúng tôi đã đến thăm Hội Thánh Tin lành Midway City, 8141 Washington Ave, Midway City, CA 92655 cùng nhóm thờ phượng Chúa tại Lễ 3 lúc 11 giờ 30, ghi nhận thông tin về công việc Chúa tại HT Midway City để độc giả biết được nhu cầu công việc Chúa tại đây mà tạ ơn Chúa và góp phần trong sự cầu nguyện.

1

2

3

4

HT Tin Lành Midway City cùng các cơ sở phụ xung quanh nhà thờ.

5

6

Quang cảnh buổi lễ thờ phượng Chúa –  Lễ 3 tại HTTL  Midway City.

7

Mục sư Văn Đài – Quản nhiệm Hội Thánh hoan nghênh. chào mừng tôi con Chúa hiện diện trong giờ thờ phượng Chúa lễ 3 và cầu nguyện khai lễ.

8

Ban hát dẫn thờ phượng cùng Hội Thánh tôn cao danh Chúa qua các bài thánh ca: Chúa Đem An Vui Cho Tôi, Vinh Quang Rạng Ngời và Vượt Trên Tất Cả.

9

10

Mục sư Huỳnh Tích Đức cầu thay cho công việc Chúa của Hội Thánh và cầu nguyện dâng hiến.

11

Ông Bùi Minh Quang tuyên đọc Lời Chúa trong Kinh Thánh Ê-phê-sô 5:21: 6:1-4

resized_P1000621

Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, HT Midway City được Mục sư Quản nhiệm giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: Hãy Hiếu Kính Cha Mẹ. KT nền tảng Ê-phê-sô 5:21; 6:1-4. Câu gốc: “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo” (Ê-phê-sô 6:2). Tạ ơn Chúa Lời Chúa được rao giảng đã chạm đến mọi người hiện diện, giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về sự hiếu kính cha mẹ theo điều răn của Chúa và lời hứa phước hạnh của Chúa dành cho những người biết hiếu kính cha mẹ mình.

12

13

Tiếp theo MS Văn Đài cậy ơn Chúa thực hiện nghi thức dâng con theo giáo nghi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ.

14

Ca đoàn Hô-sa-na góp phần tôn vinh Chúa thánh ca Danh Giê-hô-va Như Biển Lớn.

15

Chương trình nhóm thờ phượng Chúa Lễ 3 được khép lại sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa – chúc phước của MS Văn Đài.

Qua thông tin và hình ảnh ghi nhận được kính xin độc giả cầu nguyện cho tôi con Chúa tại Hội Thánh Midway City luôn kính sợ Chúa, vâng phục nhau, cùng góp phần gây dựng phát triển Hội Thánh qua việc rao giảng Phúc Âm, chứng đạo chăm sóc tân tín hữu. Cũng xin cầu nguyện cho định hướng phát triển Hội Thánh tại đây về kế hoạch sớm xây dựng được một cơ sở giáo dục trên phần đất thuộc quyền sử dụng của Hội Thánh nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt trong giai đoạn có cần này qua 4 xuất nhóm thờ phượng Chúa hằng tuần vào ngày Chúa nhật.

Bình Luận:

You may also like