Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Và Phát Hành Kinh Thánh Tiếng Êđê

Lễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Và Phát Hành Kinh Thánh Tiếng Êđê

by httlvn.org
30 đọc

Lúc 8 giờ 30 ngày 18/07/2015, tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A – tỉnh Đăk Lăk, tôi con Chúa người sắc tộc Êđê vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa – Cung Hiến và Phát Hành Kinh Thánh Cựu Ước – Tân Ước tiếng Êđê.

Trong ơn yêu thương, chăm sóc và tể trị của Chúa, trải qua nhiều giai đoạn của lịch sử Hội Thánh, người sắc tộc Êđê đã có được Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước bằng tiếng mẹ đẻ. Các tôi con Chúa trong và ngoài nước đã cầu nguyện, phiên dịch và hiệu đính suốt nhiều năm. Đến nay, đã có Kinh Thánh hoàn chỉnh và được in ấn, phát hành.

Đến dự buổi lễ có: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng thứ II HTTLVN (MN), Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, Đại diện Thánh Kinh Hội, nhà in, chính quyền tỉnh và khoảng 700 tôi con Chúa từ các Hội Thánh trên địa bàn tỉnh.

Mục sư Y-Thun Buôn Krông hướng dẫn chương trình lễ. Mục sư Huỳnh Cường – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh – có lời hoan nghênh chào mừng và cầu nguyện khai lễ; ca đoàn của Hội Thánh Tin Lành Buôn Alê A và ca đoàn Mục sư – Truyền đạo ca ngợi Chúa.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng thứ II HTTLVN (MN), đã dùng Lời Chúa trong Các Quan Xét 2:10-15 và Thi Thiên 119:105, để nhắc nhở, khích lệ Hội Thánh Chúa có thái độ tích cực đối với Lời Chúa, với đề tài: “Khi Không Có Lời Chúa”, sứ điệp nhấn mạnh đến ba điều, khi không có Lời Chúa: con dân Chúa sẽ không biết Đức Chúa Trời là ai; sẽ chối bỏ Chúa; và chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả nặng nề. Mục sư Y-Mah Liêng đã cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Mục sư Y-Thun Buôn Krông đã sơ lược quá trình phiên dịch và Hiệu đính Kinh Thánh Êđê.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã cầu nguyện cảm tạ và cung hiến Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước tiếng Êđê lên cho Đức Chúa Trời. Ông Lê Khắc Tâm – Đại diện Thánh Kinh Hội – phát hành Kinh Thánh (tượng trưng) cho các tôi con Chúa trong các khu vực của người Êđê. Mục sư Y-Nik Niê Buôn Rit có lời cảm tạ Đức Chúa Trời và tri ân quý tôi con Chúa và các quí ân nhân đã dày công dịch thuật, hiệu đính, cầu nguyện và dâng hiến tài chánh, cảm ơn Chính phủ đã cho phép in ấn và phát hành. Mục sư Y-Ky Êban cầu nguyện tất lễ. Cảm tạ Chúa vì buổi lễ đầy phước hạnh. Kính mong tôi con Chúa khắp nơi góp lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa sắc tộc Êđê yêu mến Chúa, ham thích đọc, học, hiểu và làm theo Lời Chúa hầu được Đức Chúa Trời ban phước.

Một số hình ảnh:

Mục sư Y-Thun Buôn Krông hướng dẫn chương trình

Mục sư Y-Thun Buôn Krông hướng dẫn chương trình

Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ

Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện khai lễ

Ban hát Hội Thánh Buôn Alê A tôn vinh Chúa

Ban hát Hội Thánh Buôn Alê A tôn vinh Chúa

Ban hát Mục sư Truyền đạo tôn vinh Chúa

Ban hát Mục sư Truyền đạo tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II HTTLVN (MN) giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II HTTLVN (MN) giảng Lời Chúa

Mục sư Y-Mah Liêng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Y-Mah Liêng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ông Lê Khắc Tâm – Đại diện Thánh Kinh Hội phát hành Kinh Thánh

Ông Lê Khắc Tâm – Đại diện Thánh Kinh Hội phát hành Kinh Thánh

Mục sư Y-Ky Êban cầu nguyện tất lễ

Mục sư Y-Ky Êban cầu nguyện tất lễ

Tóm lược quá trình phiên dịch và Hiệu đính Kinh Thánh tiếng Êđê

1. Phiên dịch Kinh Thánh tiếng Êđê

a. Giai đoạn một (1932 – 1938): Ông bà Giáo sĩ G.H. Smith và ông bà Mục sư Truyền giáo Phạm Xuân Tín đã dịch Kinh Thánh sách Tin Lành Giăng, Tin Lành Mác, Thi Thiên từ chương 1 – 60, I & II Côrinhtô, 60 bài Thánh ca, Nghi thức Giáo hội.

b. Giai đoạn hai (1939 – 1968): Trong giai đoạn này có ông bà Mục sư Bob Ziemer; Cô Carolyn Griswold cùng với các vị nhân sĩ tri thức người Êđê đã phối hợp dịch tiếp 22 sách còn lại từ sách Sáng Thế Ký cho đến hết các sách Văn thơ. Từ năm 1965-1968: có Giáo sĩ Bob Ziemer, Cô Carolyn Griswold, Kanneth Swain, Mục sư Y-Hăm Niê Hrah, Mục sư Y-Ky Êban, bà H’Chiơh Niê Hrah, tiếp tục công tác phiên dịch Kinh Thánh.

c. Giai đoạn ba (1969 – 1975): Thánh Kinh Hội tại Sài Gòn đã xuất bản Kinh Thánh Tân Ước và Thi Thiên bằng tiếng Êđê. Năm 1974, ông Mục sư Giáo sĩ Kenneth Swain khi về nước đã đem toàn bộ phần hiệu đính Kinh Thánh Êđê và mãi đến 1995 nhân chuyến ông về thăm lại Việt Nam, ông mới đem lại phần hiệu đính từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Khải huyền. Năm 2001, Kinh Thánh Tân Ước song ngữ Êđê – Việt được phát hành. Năm 2005, Lễ Cung hiến Kinh Thánh Tân Ước song ngữ Êđê – Việt được tổ chức tại Chi Hội Buôn Alê A, Phường Êa Tam, Tp. BMT. Năm 2006 phát hành 20 ngàn cuốn Kinh Thánh song ngữ Tân Ước Êđê.

2. Hiệu đính Kinh Thánh tiếng Êđê:

a. Giai đoạn 1 (1998-2000): Sau năm 1975, tình hình đổi mới, nhưng công tác phiên dịch Kinh Thánh còn gặp khó khăn nhiều. Tạ ơn Chúa, vì Ngài gìn giữ và bảo tồn còn quyển Kinh Thánh gốc từ sách Sáng Thế ký cho đến sách Khải huyền còn nguyên vẹn. Về sau, dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của cố Mục sư Lê Khắc Cung công việc phiên dịch đã hoàn tất, nhưng bước nữa là phần hiệu đính lại cho sát nghĩa với nguyên ngữ gốc công tác nầy Ban Hiệu đính Kinh Thánh Êđê vẫn tiếp tục làm cho đến bây giờ. Ban Hiệu đính lần thứ nhất gồm: Mục sư Lê Khắc Cung, Mục sư Y-Siơk Niê, Mục sư Nhiệm chức Y-Niă Ayun, Mục sư Nhiệm chức Y-Djol Niê, Truyền đạo Y-Chôn Mlô Duôn Du. Giai đoạn này Ban Hiệu đính chỉ chỉnh sửa các từ, kiểm tra các lỗi chính tả chứ không đi sâu về mặt ý nghĩa theo nguyên ngữ gốc.

b. Giai đoạn 2 (2004-2012): Được sự giúp đỡ rất nhiều từ nơi các quý đầy tớ Chúa xa gần và đặc biệt từ Thánh Kinh Hội. Giai đoạn này cơ bản đã hiệu đính xong phần Tân Ước và đang tiếp tục hiệu đính phần Cựu Ước. Ban hiệu đính đợt nầy gồm: Mục sư Y-Ky Êban, Mục sư Y-Siơk Niê, Mục sư Y-Ta Hmok, Mục sư Y-Guêc Hdruê, Mục sư Nhiệm chức Y-Djol Niê, Mục sư Nhiệm chức Y-Niă Ayun, Mục sư Y-Thun Buôn Krông, Thầy Lê Khắc Tâm, Bác sĩ Y-Ông Niê Kdăm. Được sự cho phép của Nhà nước, Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép Thánh Kinh Hội đã in 5000 quyển Kinh Thánh Tân Cựu Ước bằng tiếng Êđê.

c. Giai đoạn 3 (2013 – Nay): Ban hiệu đính gồm: Mục sư Y-Siơk Niê, Mục sư Y-Thun Buôn Krông, Thầy Lê Khắc Tâm, Bác sĩ Y-Ông Niê Kdăm, ông Y-Mun Niê Hrah. Đợt này, được sự cho phép của Nhà nước, Nhà xuất bản Tôn giáo, Thánh Kinh Hội tiếp tục in thêm 5000 quyển Kinh Thánh Tân Cựu ước để đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh.

Elisha
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like