Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tại Pleiku, Gia Lai

Hội Đồng Bồi Linh Tại Pleiku, Gia Lai

by httlvn.org
30 đọc

Ngày 17/06/2015, tại nhà thờ Pleiku, Ban Đại diện cùng với Ban Hiệp nguyện tiếng phổ thông tỉnh Gia Lai tổ chức Hội đồng Bồi linh năm 2015. Hội Đồng năm nay với chủ đề “Khởi Đầu Và Kết Thúc”. Câu gốc II Ti-mô-thê 4:7 “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.”

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Mã Phúc Hiệp – Phó Chủ tịch HĐGP, là diễn giả của Hội đồng.
– Mục sư Huỳnh Duy Linh – Trưởng Ban Đại diện tỉnh Gia Lai.
– Mục sư Phạm Hồng Liêm – Nhân Sự Đại diện tỉnh Kon Tum.
– Quý đầy tớ Chúa và con cái Chúa trong các Hội Thánh thuộc Ban Hiệp nguyện nói tiếng phổ thông.
– Đại diện UBND phường Tây Sơn, TP. Pleiku.

Mở đầu chương trình, Mục sư Lê Phương Thành cùng với Ban Hát dẫn hướng dẫn Hội đồng ca ngợi Chúa. Mục sư Nguyễn Đức Minh hướng dẫn chương trình Hội đồng, Mục sư Huỳnh Duy Linh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa dẫn dắt.

Chương trình Hội đồng năm nay mỗi Chi Hội hoặc Điểm Nhóm đều có cơ hội làm chứng ơn phước Chúa ban và ca ngợi Chúa. Cũng có các ban hát của các Điểm Nhóm sắc tộc Hmông, Dao, Sán Chỉ tại tỉnh Gia Lai.

Mục sư Mã Phúc Hiệp đã giảng bồi linh cho Hội đồng buổi sáng với chủ đề “Khởi Đầu và Kết Thúc”. Cảm ơn Chúa, Lời Chúa qua đầy tớ Ngài đã dạy dỗ, khích lệ tôi con Chúa thật là nhiều.

Buổi chiều, mục sư Phạm Hồng Liêm hướng dẫn chương trình. mục sư Mã Phúc Hiệp tiếp tục rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Làm Theo Lời Chúa”.

Cảm ơn Chúa cho Hội đồng diễn ra trong sự tể trị của Chúa, mỗi người tham dự cảm nhận được phước hạnh, thỏa lòng khi đến với Lời Chúa và được thông công với nhau.

Một số hình ảnh:

1

2

3

Quang cảnh Hội đồng

Quang cảnh Hội đồng

MS Nguyễn Đức Minh hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Đức Minh hướng dẫn chương trình

MS Lê Phương Thành chào mừng đại biểu

MS Lê Phương Thành chào mừng đại biểu

MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ

MS Huỳnh Duy Linh cầu nguyện khai lễ

MS Mã Phúc Hiệp rao giảng Lời Chúa

MS Mã Phúc Hiệp rao giảng Lời Chúa

Ban hát Hội Thánh Pleiku

Ban hát Hội Thánh Pleiku

Ban hát người Dao

Ban hát người Dao

Ban hát Hội Thánh Đak Ruồng

Ban hát Hội Thánh Đak Ruồng

Ban hát người Hmông

Ban hát người Hmông

Ban hát Hội Thánh Phú Nhơn

Ban hát Hội Thánh Phú Nhơn

Ban hát Hội Thánh Giô-suê

Ban hát Hội Thánh Giô-suê

MS Phạm Văn Phúc
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like