Một Dây Liên Lạc Buộc Chặt Cả Bộ Kinh Thánh

989

Kinh Thánh giống một người sống, mọi phần liên lạc với nhau, hễ động đến một phần nào thì toàn thể dấy lên phản đối. Các sách tiên trí và sử ký làm chứng lẫn nhau, Tân ước làm chứng cho Cựu ước, chính Đức Chúa Giêxu Christ bảo lãnh cho cả Kinh thánh cũng như Kinh thánh bày tỏ và rao truyền Ngài vậy. Khi xét kỹ mấy đoạn đầu thuật cuộc sáng tạo thế gian, loài người được dựng nên và sa ngã, mà một vài người đã từng tranh luận kịch liệt thì đôi bên nhớ đến mối liên lạc tốt đẹp đó.

Câu đầu Kinh thánh chép: “ Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất”, thì sách lịch sử Nê-hê-mi (9:6), sách tiên tri Ê-sai(40:26; 45:18), sách tiên tri Giê-rê-mi(10:12;32:17) và vô số chỗ khác trong Tân Cựu ước đều có chứng về sự đó.

Về cuộc dựng nên loài người, sách Sáng thế ký 1: 27 nói rõ trước nhất. Câu đó dài độ hai dòng, thế mà ba lần nhắc đến hai chữ “dựng nên”(nguyên văn là bara). Đoạn 2 câu 7 lại dùng những tiếng “nắn nên hình”(nguyên văn là jatzar) để tỏ Đức Chúa Trời dường đã dùng cả quyền sức mà dựng nên loài người quý báu. Ý đó sau được chứng rõ bởi Thi thiên (8: và 119:73), và sách Gióp (10:8-9).

Về sự Đức Chúa Trời hà sanh khí vào lỗ mũi loài người, ta đã thấy trong Sáng thế ký (2:7); lại thấy ở nhiều sách khác, như Xa-cha-ri (12:1) và Truyền đạo(12:7), mà nhứt là ở Gióp 23:4, lại càng nói rõ về ý đó lắm.

Còn như loài người sa nã, chẳng những sách Sáng thế ký luận đến thôi đâu, mà thơ Rô-ma(5:12), 18, 19) và thơ I Cô-rinh-tô (15:21) cũng nói đến nữa.

Vậy ta nên tin chắc rằng các phần Kinh thánh thật là liên lạc với nhau và ba đoạn đầu sách Sáng thế ký được cả Tân ước hết sức bênh vực. Mối liên lạc đó rất có bằng cớ đích xác. Vậy biết Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh hà hơi.

Tuy có vài nhà thần đạo học còn đang cãi lẫy về một đôi câu trong Kinh thánh là chân chính hay không, song tôi cũng dám nói quyết rằng: “Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối” (Dân số ký 23:19 ; Châm ngôn 14:5; Hê-bơ-rơ 6:18), hoặc để lừa dối con cái Ngài (Lu-ca 12:  11,12). Tôi lại biết Đức Chúa Giê-xu chẳng hề hỏi về sự chân chính và căn nguyên đó. Ngài công nhận cả Kinh thánh đều đến từ Đức Chúa Trời và có quyền Đức Chúa Trời. Ta không muốn trổi hơn Ngài mà không công nhận như thế.

Tôi là một nhà khoa học, trong khoảng bốn mươi năm nay tra xét cuốn sách Sáng thế ký tốt đẹp kia, thật lấy làm lạ. Vậy tôi tien rằng có mối hòa hiệp lạ lùng ở giữ sự khải thị của Kinh thánh và sự khải thị của cõi thiên nhiên. Tôi mong mối hòa hiệp ấy cũng giúp cho nhiều người thêm mạnh đức tien. Tôi vừa cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế, vừa nài xin nhiều người cầu thay cho tôi, khiến tôi được dắt dẫn và giữ gìn trong công việc lớn lao đó.

 

Theo ý bài L’Autorité Des Ecritures của Henri Devaux – Giáo sư Trường khoa học Cao đẳng Bordeaux

Bình Luận:
Bài viết trước “Tôi Là Người Đầy Tớ Khiêm Nhường” – Stephen Curry
Bài viết kế tiếpTruyền Giảng Nhân Ngày Lễ Mẹ Tại Nhà Thờ Tô Hiến Thành
Thánh Kinh Báo là tờ báo đầu tiên và cũng có bề dày lịch sử lớn nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Đội ngũ Biên tập viên của TKB cũng rất đặc biệt. Họ là những giáo sĩ, mục sư, giáo sư và các tín hữu chăm lo biên tập và xuất bản. Nội dung của mỗi số TKB rất đa dạng và phong phú bao gồm: tin tức Hội thánh, truyền giáo khắp nơi, diễn giải Kinh thánh, trang phụ nữ, thiếu nhi, văn thơ… Trong suốt 45 năm phát hành, TKB đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhiều lúc phải tạm ngưng vì chiến tranh hoặc thiếu tài chánh… nhưng rồi lại tiếp tục để đem lại nguồn an ủi, khích lệ và học hỏi cho nhiều thế hệ tôi con Chúa tại Việt Nam. Ngay từ Hội Đồng Thường Niên năm 1924, Hội Đồng đã thông qua quyết định thành lập Thánh Kinh Báo Việt Nam theo mô hình của tờ Thánh Kinh Báo do Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance) xuất bản tại Hoa Nam. Tuy nhiên, dự định trên không thể tiến hành vì không được chính quyền Đông Dương cho phép. Mãi đến năm 1930, với sự vận động của Thomas Calas, Mục sư Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Pháp tại Hà Nội, Thánh Kinh Báo được Toàn quyền Đông Dương Pierre Marie Antoine Pasquier ký giấy cho phép xuất bản. Thánh Kinh Báo phát hành số đầu tiên vào tháng 1 năm 1931 bằng tiếng Việt và bán với giá 15 xu tiền Đông Dương. Mục sư William Cadman là Chủ Bút đầu tiên của Thánh Kinh Báo. Ông giữ chức vụ này từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 3 năm 1939. Trụ sở đầu tiên của Thánh Kinh Báo đặt tại số 1, phố Nguyễn Trãi, Hà Nội. Khi Mục sư William Cadman trở về Hoa Kỳ nghỉ phép, Mục sư H. Curwen Smith làm Quyền Chủ Bút từ tháng 4 năm 1939 đến tháng 9 năm 1939. Tháng 9 năm 1939, Mục sư W. A. Pruett làm thay thế chức vụ này. Vì Mục sư Pruett lo công việc truyền giáo tại Tuyên Quang nên trụ sở Thánh Kinh Báo dời về địa chỉ 23 Rue, Tuyên Quang, Nam Định. Năm 1941, Mục sư William Cadman trở lại Việt Nam. Ông tiếp tục làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Trụ sở tòa báo lại dọn về số 1, Phố Nguyễn Trãi, Hà Nội. Năm 1943, Đệ Nhị Thế Chiến diễn ra. Người Nhật chiếm Đông Dương bắt tất cả các giáo sĩ Tin Lành giam tại Mỹ Tho. Mặc dầu không có Chủ Bút, tờ báo tiếp tục phát hành đến tháng 2 năm 1945. Ông Đỗ Đức Trí làm quyền Chủ Bút trong thời gian này. Sau đó, Thánh Kinh Báo bị đình bản. Thánh Kinh Báo được tục bản vào tháng 12 năm 1950. Tân Chủ Bút là Mục sư Ông Văn Huyên. Tòa soạn Thánh Kinh Báo được dời về Trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Mục sư Ông Văn Huyên là người Việt đầu tiên chính thức làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Báo tiếp tục phát hành hằng tháng như trước. Tháng 6 năm 1962, tòa soạn Thánh Kinh Báo dời vào số 14 đường Hồng Bàng, Chợ Lớn. Mục sư Trần Thự Quang làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 6 năm 1965. Đến tháng 7 năm 1965 Mục sư Đoàn Văn Miêng được Tổng Liên Hội đề cử làm Chủ Bút Thánh Kinh Báo. Tháng 1 năm 1967, Thánh Kinh Báo chính thức đổi tên thành Thánh Kinh Nguyệt San, dầu vài tháng trước đó tờ báo đã được gọi là Thánh Kinh Báo Nguyệt San. Thánh Kinh Nguyệt San phát hành số cuối cùng vào tháng 4 năm 1975. Sau đó báo bị đình bản vì chính quyền mới không cho phép hoạt động. Thánh Kinh Báo phát hành từ tháng 1 năm 1931 đến tháng 4 năm 1975 gần 45 năm. Mặc dầu sau Đệ Nhị Thế Chiến, tờ báo bị đình bản hơn 5 năm, Thánh Kinh Báo được xem là một trong những tờ báo Việt Ngữ có thời gian hoạt động lâu nhất trước năm 1975. Sau khi phát hành, Thánh Kinh Báo được nhà văn Phan Khôi khen là một trong những tờ báo viết chính tả Việt Ngữ đúng nhất vào thời đó. Phan Khôi cũng nhận xét cách hành văn trong Thánh Kinh Báo góp phần đặt nền tảng cho cách viết văn trong chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai. Ông có viết về Thánh Kinh Báo như sau: “…Các chi hội Tin Lành ở xứ ta, đâu đâu cũng có bán đủ Kinh Thánh bằng ba thứ chữ Pháp, Hán và quốc ngữ; ước gì mỗi người có học đều tùy mình biết thứ chữ gì thì mua mà xem. Vì tôi đối với Kinh Thánh có lòng sốt sắng như vậy, nên khi thấy Thánh Kinh báo thì mừng rỡ mà giới thiệu. Cái chỗ tôi mừng rỡ hơn nữa, là văn chương của Thánh kinh báo còn có phần giúp ích cho văn quốc ngữ ta trong lúc mới lập nền. Bởi vì văn chương của Thánh Kinh báo đặt một cách thật rõ, thật gọn mà lại dễ hiểu nữa, rất hiệp với cái lối bình dân văn học”. (Phụ Nữ Tân Văn, Sài Gòn, số ra ngày 16.10.1930)