Home Dưỡng Linh Ngày 22- Hãy Kính Mến Đức Chúa Trời Và Yêu Người Lân Cận Ngươi

Ngày 22- Hãy Kính Mến Đức Chúa Trời Và Yêu Người Lân Cận Ngươi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mác 12:28-34

28 Bấy giờ, có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-sê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Jêsus đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: Trong các điều răn, điều nào là đầu hết? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nầy là điều đầu nhất: Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, là Chúa có một. 30 Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. 31 Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. 32 Thầy thông giáo trả lời rằng: Thưa thầy, thầy nói phải, hiệp lý lắm, thật Đức Chúa Trời là có một, ngoài Ngài chẳng có Chúa nào khác nữa; 33 thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ. 34 Đức Chúa Jêsus thấy người trả lời như người khôn, thì phán rằng: Ngươi chẳng cách xa nước Đức Chúa Trời đâu. Rồi không ai dám hỏi Ngài nữa.

Suy ngẫm và hiểu

Một trong các thầy thông giáo đã hỏi Đức Chúa Jêsus điều răn nào là lớn nhất. Đức Chúa Jêsus trả lời rằng chẳng có điều răn nào lớn hơn điều răn hãy kính mến Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu người lân cận của ngươi (c.28-31). Thầy thông giáo này đã hoàn toàn tán thành với Lời của Đức Chúa Jêsus và nói rằng kính mến Đức Chúa Trời và yêu ngươi lân cận là quan trọng hơn của lễ toàn thiêu và các tế lễ khác. Sau đó, Đức Chúa Jêsus khen ông bằng cách nói với ông rằng ông không xa vương quốc Đức Chúa Trời đâu (c.32-34).

Đức Chúa Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.34 Đức Chúa Jêsus khen thầy thông giáo, người nói rằng yêu mến Đức Chúa Trời và người lân cận là quan trọng hơn của lễ toàn thiêu và các tế lễ khác. Điều này là vì sự khôn ngoan của ông là kết quả của ân điển của Đức Chúa Trời ban cho những ai lắng nghe Lời Ngài như con trẻ (tham khảo Ma-thi-ơ 11:25). Sự khôn ngoan thật thì không phải là việc cố thử hoặc dạy dỗ Đức Chúa Jêsus, mà là lắng nghe Ngài một cách cẩn thận và tán thành với Ngài giống như thầy thông giáo này.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.32-33 Tình yêu thương là lớn hơn bất kỳ một của lễ nào khác trong đền thờ. Đây là điều khiến Đức Chúa Jêsus đã nói trước về sự sụp đổ của đền thờ chỉ có những nghi thức mà thôi (chương 11). Lòng kính mến Đức Chúa Trời đã mất đi do những của dâng dư dật của họ, và tình yêu thương đối với những người lân cận của người đó bị mất đi trong các lãnh đạo tôn giáo, những người chỉ nghĩ đến việc lấy tiền từ những người thờ phượng. Điều gì đã mất đi từ việc thờ phượng của chúng ta?

Tham khảo

12:28-31 Điều răn quan trọng nhất, được giới thiệu trongPhục Truyền Luật Lệ Ký 6:4, phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi một cách trọn vẹn (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5). Điều răn thứ hai là phải yêu thương người lân cận như chính mình (Lê-vi Ký 19:18, 34). Những người trung tín, giữ giao ước, Đức Chúa Trời phải yêu những đối tượng của tình yêu thương Ngài, là yêu Ngài và yêu những người khác nữa (Rô-ma 13: 8-10; Ga-la-ti 5:14; 1 Giăng 4:10-11,19).

12:34 không xa. Thầy thông giáo tò mò này bị xa cách với vương quốc Đức Chúa Trời trong hiện tại đơn giản bởi thiếu hiểu biết của ông về Đức Chúa Jêsus là Con yêu dấu (9:7), là một Đấng phải được xưng nhận (8:38), và là Đấng sẽ chịu chết thay cho ông (10:45; xem 12: 35-37).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con yêu mến Đức Chúa Trời và cộng đồng của chúng con với trọn cả tấm lòng, đời sống và sức lực của mình.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam.

Bình Luận:

You may also like