Home Dưỡng Linh Ngày 06 – Lời Cầu Nguyện Về Sự Tha Thứ

Ngày 06 – Lời Cầu Nguyện Về Sự Tha Thứ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 51:1-9

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. 2 Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. 3 Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, Tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. 4 Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa; Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, Và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. 5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. 6 Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. 7 Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch; Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết, 8 Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, Để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. 9 Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi, Và xóa hết thảy sự gian ác tôi.

Suy ngẫm và hiểu

Sau khi lăng nhăng với Bát-sê-ba, Đa-vít đã sai U-ri, chồng bà ra tiền tuyến, để ông sẽ bỏ mạng trong chiến trận. Đa-vít làm điều này để che giấu tội lỗi của mình (2 Sa-mu-ên 11). Nhưng Đức Chúa Trời đã biết mọi chuyện và quở trách Đa-vít qua tiên tri Na-than. Ngay khi Đa-vít nghe câu chuyện về tội lỗi của mình từ Na-than, ông đã thừa nhận rằng ông là một tội nhân và sốt sắng ăn năn. Đa-vít than về việc xương cốt ông bị Chúa bẻ gãy (sự đau đớn về tội lỗi) và cầu xin Ngài tẩy sạch tội lỗi ông bằng chùm bài hương, một công cụ được dùng trong nghi lễ của lễ chuộc tội lúc bấy giờ (Lê-vi Ký 14:6; Dân Số Ký 19: 6; c.1- 9).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-4 Đa-vít xưng nhận rằng dù cho ông có phạm tội gì đi nữa, thì chúng đều là tội nghịch lại Đức Chúa Trời, thậm chí trước khi chúng đúng với đạo đức hoặc trái đạo đức. Đa-vít nhận biết rằng hễ Đức Chúa Trời đoán xét nghịch lại tội lỗi của ông thì đều là sự đoán xét công chính. Đa-vít không biện hộ bằng cách nói do hoàn cảnh, nên ông đã không thể làm khác được. Ông thừa nhận trách nhiệm của mình. Đây là khởi đầu của sự ăn năn thật.

C.7-9 Đa-vít biết rằng sự phục hồi của ông sẽ bắt đầu khi mặt Chúa hướng thẳng về phía ông. Đa-vít tin khi đó tâm linh ông sẽ vui mừng và ngoài ra, khi da thịt ông, bị tội lỗi làm hôi thối, sẽ phục hồi hoàn toàn. Có phải tấm lòng và da thịt của chúng ta bị gánh nặng do tội lỗi của chúng ta hay không? Chúng ta hãy ăn năn và vui hưởng ân điển phục hồi của Đức Chúa Trời!

Tham khảo

51:7 chùm bài hương. Một loại cây lá và cành có lông; những chùm nhánh lá thích hợp với việc rảy nước. Người ta dùng nó trong nghi lễ thanh tẩy, xem Lê-vi Ký 14:6; Dân Số Ký 19:6. Với Thi Thiên 51:2, Thi Thiên này nêu bật được tình trạng bên trong mà các nghi lễ đề cập. 

51:9 Thường khi người ta nói Đức Chúa Trời ngoảnh mặt Ngài khỏi một người, có nghĩa là Ngài sẽ không còn nhìn người đó với sự yêu thích nữa (so sánh với 13:1; 22:24; 27:9; 88:14; 102:2 ; 143:7; Phục Truyền Luật Lệ Ký Luật Lệ Ký 31:17; 32:20; Ê-sai 8:17; 54:8; 59:2; 64:7). Ở đây, vị thi sĩ cầu xin Đức Chúa Trời ngoảnh mặt khỏi tội lỗi của ông. Xóa (so sánh với Thi Thiên 51:1) là xóa bỏ hoàn toàn khỏi cuốn sách ghi chép ( so sánh với Xuất Ai Cập Ký 32:32). 

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con không giấu tội lỗi của mình và xin hãy giúp chúng con ăn năn trước Ngài. Chúng con mong muốn vui hưởng sự tự do và sự phục hồi thật.

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like