Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Sự Ứng Nghiệm Và Mối Nguy Hiểm Đối Với Giao Ước

Ngày 25 – Sự Ứng Nghiệm Và Mối Nguy Hiểm Đối Với Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xuất Ai Cập Ký 1:1-22

1 Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên đã theo Gia-cốp đến Ai Cập cùng với gia đình mình: 2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi, và Giu-đa; 3 Y-sa-ca, Sa-bu-lôn, và Bên-gia-min; 4 Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se. 5 Tất cả con cháu của Gia-cốp là bảy mươi người, còn Giô-sép thì đã ở tại Ai Cập rồi. 6 Rồi Giô-sép, các anh em của ông và những người cùng thế hệ lần lượt qua đời. 7 Con cháu Y-sơ-ra-ên sinh sôi nẩy nở rất nhanh; dân số gia tăng, lan tràn khắp xứ và trở nên vô cùng hùng mạnh. 8 Bấy giờ có một vị vua mới lên ngôi cai trị Ai Cập, không biết đến Giô-sép. 9 Vua nói với dân mình rằng: “Kìa, dân Y-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta. 10 Nào! Chúng ta hãy đối xử khôn ngoan với họ; nếu không, dân số họ cứ gia tăng và một khi chiến tranh xảy đến, họ sẽ bắt tay với quân thù đánh lại chúng ta, rồi trốn ra khỏi xứ.” 11 Vì vậy, người Ai Cập đặt các đốc công để hành hạ dân Y-sơ-ra-ên bằng những công việc nặng nề, bắt họ xây thành Phi-thom và Ram-se để làm kho tàng cho Pha-ra-ôn. 12 Nhưng người Ai Cập càng hành hạ chừng nào, dân số Y-sơ-ra-ên càng gia tăng và lan rộng chừng nấy. Người Ai Cập lo sợ về dân Y-sơ-ra-ên 13 nên bắt họ làm việc cực nhọc, 14 khiến cuộc đời họ thêm đắng cay với bao công việc nặng nề như nhồi đất, làm gạch và đủ thứ việc đồng áng khác. Bất cứ việc gì người Ai Cập cũng bắt dân Y-sơ-ra-ên lao dịch nhọc nhằn. 15 Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, 16 rằng: “Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hê-bơ-rơ, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống.” 17 Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. 18 Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: “Sao các ngươi làm thế? Tại sao lại để cho các bé trai sống?” 19 Các cô đỡ tâu rằng: “Vì đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi cô đỡ đến.” 20 Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ; dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. 21 Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.22 Pha-ra-ôn truyền lệnh cho toàn thể dân chúng rằng: “Hãy ném tất cả con trai sơ sinh của người Hê-bơ-rơ xuống sông, còn con gái thì để cho sống.”

Suy ngẫm và hiểu

Giô-sép, người đã trở thành quan tể tướng của Ai Cập, đã mời Gia-cốp (Y-sơ-ra-ên) đến sống ở Ai Cập. Lúc đầu, Gia-cốp đã đến với bảy mươi thành viên gia đình, nhưng giờ đây, đã trở nên một dân lớn. Lời hứa của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 46:3) đã được ứng nghiệm (c.1-7). Nhưng một vị vua mới lên ngôi ở Ai Cập, người chẳng hề biết Giô-sép, cảm thấy dân Y-sơ-ra-ên là một mối đe dọa và bắt đầu áp bức họ. Dân Y-sơ-ra-ên đã trở thành nô lệ của Pha-ra-ôn, vua ra lệnh cho những bà đỡ Hê-bơ-rơ giết hết bé trai đi. Nhưng cho dù ở giữa sự đàn áp này thì dân Y-sơ-ra-ên vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở (c.8-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-7 Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa về hậu tự mà Ngài ban cho Áp-ra-ham một cách thành tín (Sáng Thế Ký 12:2). Bảy mươi người đến Ai Cập lúc đầu bấy giờ đã trưởng thành và sinh sôi nảy nở thành một cộng đồng khiến Ai Cập cảm thấy bị đe dọa. Thời gian có thể trôi qua và người đóng vai trò chủ đạo về lịch sử có thể thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục lịch sử của Ngài và thực hiện lời hứa Ngài một cách thành tín là Vị Vua đời đời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15-22 Những bà đỡ người Hê-bơ-rơ kính sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ Pha-ra-ôn. Họ đã không tuân theo lệnh của Pha-ra-ôn và cứ để các bé trai sống. Nếu họ để chúng sống thì sự sống của họ sẽ nguy hiểm, nhưng họ đã liều mạng vì họ tuân theo Đức Chúa Trời. Trong thế giới ngày nay chúng ta chỉ có thể tồn tại nếu chúng ta làm cho người khác ngã, chúng ta đưa ra các quyết định của mình như thế nào?

Tham khảo

1:2-4 Tên của các con trai Gia-cốp (trừ Giô-sép) được đặt theo thứ tự sinh của họ bằng sự tôn trọng đối với người sinh ra họ (ví dụ Lê-a, Ra-chên, Bi-la và Xinh-ba). Danh sách tên tương tự (với sự bổ sung Giô-sép) được thấy trong Sáng Thế Ký 35:23-26 cùng với tên của người mẹ được liệt kê trước các con mình.

Cầu nguyệnChúa ôi, chỉ Ngài là Chúa của lịch sử và của sự sống. Xin hãy giúp chúng con kính sợ Ngài khi chúng con đưa ra các quyết định của mình.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 30-32

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

 

 

Bình Luận:

You may also like