Home Tin tức Hồi Đồng Bồi Linh Quý I Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hồi Đồng Bồi Linh Quý I Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tham dự chương trình ngoài quý tôi con Chúa trong tỉnh còn có sự hiện diện của Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I, diễn giả của Hội đồng.

Với chủ đề “Đấng Phước Hạnh Duy Nhất” dựa trên nền tảng Kinh Thánh: “Đấng Chủ tể hạnh phước và có một…” (I Ti-mô-thê 6:15a), Mục sư Thái Phước Trường đã dùng Lời Chúa khích lệ Hội đồng nhân dịp đầu năm mới 2015.

Sứ điệp nhắc nhở tôi con Chúa rằng Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất ban phước cho con dân Ngài trong quá khứ, hiện tại và tương khai. Ai nấy đều được khích lệ để tiếp tục kinh nghiệm phước hạnh và sự thương xót sẽ theo đuổi mỗi cá nhân, gia đình và Hội Thánh trong năm mới và những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015
Nhà thờ Tin Lành Ngãi Giao – nơi diễn ra Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015
Quang cảnh Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015
Mục sư Huỳnh Minh Tân – Trưởng Ban Đại Diện – cử hành nghi thức khai mạc và bế mạc Hội đồng

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015
Các ban hát tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU QUÝ I/2015
Mục sư Thái Phước Trường diễn giả của Hội đồng

Tường Quang
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like