Home Tin tức Truyền Giảng Tại HT Tắc Vân – Tỉnh Cà Mau

Truyền Giảng Tại HT Tắc Vân – Tỉnh Cà Mau

by Ban Biên Tập
30 đọc

– Buổi chiều lúc 14 giờ tại Điểm Nhóm Trung Hưng: có khoảng 70 người dự, có 13 thân hữu tin nhận Chúa ;

– Buổi tối lúc 19 giờ tại Hội Thánh Tắc Vân: có khoảng 200 người dự, có 65 thân hữu tin nhận Chúa.

Thông Tin Truyền Giảng Tỉnh Cà Mau - Hội Thánh Tắc Vân
Truyền giảng Giáng sinh tại Điểm Nhóm Trung Hưng

Thông Tin Truyền Giảng Tỉnh Cà Mau - Hội Thánh Tắc Vân
Cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa tại Điểm Nhóm Trung Hưng

Thông Tin Truyền Giảng Tỉnh Cà Mau - Hội Thánh Tắc Vân
Truyền giảng Giáng sinh tại Hội Thánh Tắc Vân

Thông Tin Truyền Giảng Tỉnh Cà Mau - Hội Thánh Tắc Vân
Cầu nguyện cho thân hữu tin Chúa tại Hội Thánh Tắc Vân

Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like