Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Đức Chúa Trời Đồng Hành Với Dân Ngài

Ngày 03 – Đức Chúa Trời Đồng Hành Với Dân Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 39:1-19

1 Các lái buôn Ích-ma-ên đem Giô-sép xuống Ai Cập bán cho Phô-ti-pha, một người Ai Cập làm quan chỉ huy vệ binh của Pha-ra-ôn. 2 Đức Giê-hô-va ở với Giô-sép nên cậu rất thành công trong nhà người chủ Ai Cập. 3 Người chủ cũng thấy rằng Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và khiến cho mọi việc tay chàng làm đều được thịnh vượng. 4 Giô-sép được ơn trước mặt chủ và trở thành phụ tá cho ông. Ông lập chàng làm quản gia và giao tất cả tài sản cho chàng. 5 Từ khi ông giao cho Giô-sép quản trị nhà cửa và mọi tài sản trong nhà, Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà Phô-ti-pha. Phước lành của Đức Giê-hô-va bao phủ trên mọi tài vật của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. 6 Ông trao hết tài sản cho Giô-sép cai quản, không cần bận tâm đến bất cứ việc gì ngoài phần thức ăn của mình. Giô-sép rất khôi ngô tuấn tú.

7 Sau các việc ấy, bà vợ ông chủ liếc mắt đưa tình với Giô-sép và nói: “Hãy nằm với tôi.” 8 Nhưng chàng từ chối và nói rằng: “Bà xem, ông chủ không còn phải bận tâm đến bất cứ việc gì trong nhà nầy cả. Ông đã trao cho tôi quản lý mọi tài sản của ông. 9 Trong nhà nầy, không có ai lớn hơn tôi, và ông chủ cũng không giữ lại thứ gì đối với tôi, chỉ trừ một mình bà, vì bà là vợ ông. Làm sao tôi dám làm điều đại ác như thế mà phạm tội với Đức Chúa Trời?” 10 Ngày lại ngày, bà cứ quyến dụ, nhưng Giô-sép từ chối không chịu ăn nằm với bà. 11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà để làm công việc. Vì không có một người nhà nào ở đó 12 nên bà chủ nắm áo, kéo chàng lại và bảo: “Hãy nằm với tôi đi!” Nhưng chàng bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn ra ngoài. 13 Khi bà thấy chàng bỏ áo lại trong tay mình và chạy trốn ra ngoài 14 thì gọi người nhà vào và nói: “Các người xem đó! Thằng Hê-bơ-rơ mà chồng ta đem về đã làm nhục chúng ta. Nó đến gần tính nằm với ta, nhưng ta đã la lớn lên. 15 Khi nghe ta cất tiếng kêu cứu, nó bỏ áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài.” 16 Bà để áo của Giô-sép bên cạnh chờ ông chủ về, 17 và cũng dùng lời lẽ tương tự mà nói với ông: “Tên nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần tính làm nhục tôi. 18 Nhưng khi tôi cất tiếng kêu cứu thì nó bỏ áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.” 19 Khi chủ của Giô-sép nghe lời bà vợ nói: “Tên nô lệ của ông đã đối xử với tôi như vậy đó,” thì ông nổi giận phừng phừng.

Suy ngẫm và hiểu

Giô-sép bị đưa đến Ai Cập và bị bán cho Phô-ti-pha, một viên quan của Pha-ra-ôn. Vì Đức Chúa Trời đã ở cùng với Giô-sép, nên Giô-sép thành công trong mọi việc mình làm và vì thế chàng đã được ơn trước mặt Phô-ti-pha. Phô-ti-pha đã lập Giô-sép làm quản gia của mình, để quản trị mọi tài sản của ông (c.1-6), nhưng vợ của Phô-ti-pha đã cố không ngừng quyến rũ Giô-sép. Mặc dù Giô-sép đã khước từ những cám dỗ này, nhưng vợ của Phô-ti-pha đã nói dối về ông, và ông đã bị bỏ tù vì tội cố ý hiếp dâm (c.7-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-3 Đức Chúa Trời, Đấng đã ở cùng Gia-cốp khi ông đang sợ hãi và tuyệt vọng tại Bê-tên và Gia-bốc, bấy giờ ở cùng Giô-sép, người từng bị các anh mình phản bội và trở thành một nô lệ. Điều này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi dân Ngài, mà Ngài đồng hành cùng với họ.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.6-19 Vợ của Phô-ti-pha đã quyến dụ Giô-sép, cho dù chàng không chống lại được cám dỗ này, chàng cũng vẫn bị buộc tội cưỡng dâm và hậu quả là bị bỏ tù. Điều này cho chúng ta thấy rằng vẫn có những cám dỗ và những hoạn nạn xảy đến với những người mà Đức Chúa Trời ở cùng. Vì thế, điều quan trọng đối với các Cơ Đốc nhân không phải là một đời sống thành đạt, mà là đức tin nơi Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.

Tham khảo   

39:2–5 Đức Chúa Trời ở cùng Giô-sép. Ngay từ đầu, sự hiện diện của Đức Chúa Trời với Giô-sép được khẳng định rõ ràng. Mặc dù Chúa không bao giờ trực tiếp phán bảo với Giô-sép (như cách Ngài phán với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp), nhưng đời sống của Giô-sép ở Ai-Cập hoàn toàn được tể trị dưới sự quan phòng phù hộ của Ngài (xem 50:20).

39:10–12 Chàng từ chối không chịu ăn nằm với bà. Giô-sép kiên quyết từ chối sự quyến dụ của vợ Phô-ti-pha. Một ngày kia, đương khi làm công việc hàng ngày, Giô-sép bị vợ của Phô-ti-pha nắm lấy áo. Không thể tự mình thoát ra được, Giô-sép phải bỏ lại áo trong tay bà để chạy trốn ra ngoài. Như trong 37:31-33, chiếc áo của Giô-sép đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện, cũng như trước đó, được dùng để đánh lừa người khác.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp chúng con hôm nay sống mà không phạm tội trước mặt Ngài, và tránh xa cám dỗ tham lam của chúng con.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giăng 7-9

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

 

Bình Luận:

You may also like