Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Vật Lộn Với Đức Chúa Trời Và Được Thắng

Ngày 22 – Vật Lộn Với Đức Chúa Trời Và Được Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sáng Thế Ký 32:21-32

21 Vậy, tặng vật đưa đi trước, còn Gia-cốp nghỉ đêm trong trại. 22 Đêm ấy Gia-cốp thức dậy, dẫn hai bà vợ, hai nữ tì và mười một người con đi qua chỗ cạn của sông Gia-bốc. 23 Ông đưa họ qua rạch cùng với tài sản mình. 24 Đang khi Gia-cốp ở lại một mình thì có một người vật lộn với ông cho đến rạng đông. 25 Trong lúc vật lộn, người đó thấy mình không thắng nổi nên đánh vào xương hông Gia-cốp, làm cho xương hông bị trặc. 26 Người đó nói: “Trời đã sáng rồi, hãy để cho ta đi.” Nhưng Gia-cốp đáp: “Tôi không cho ngài đi đâu, nếu ngài không ban phước cho tôi.” 27 Người đó hỏi: “Ngươi tên gì?” Ông trả lời: “Tên tôi là Gia-cốp.” 28 Người đó bảo: “Tên ngươi sẽ không còn là Gia-cốp nữa, nhưng là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đều thắng cả.” 29 Gia-cốp hỏi: “Xin cho con biết tên Ngài.” Người ấy đáp: “Tại sao ngươi hỏi tên ta?” Rồi người ấy ban phước cho Gia-cốp tại đó. 30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và giải thích: “Vì tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt nhưng mạng sống tôi vẫn được bảo toàn.” 31 Khi ông đi qua Phê-ni-ên thì mặt trời đã mọc, bước chân ông khập khễnh vì bị trặcxương hông. 32 Bởi vậy, cho đến nay dân Y-sơ-ra-ên không bao giờ ăn gân bắp đùi, chỗ khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào xương hông Gia-cốp, chỗ gân bắp đùi.

Suy ngẫm và hiểu

Gia-cốp đã có một đêm một mình, giống như lúc ông lần đầu rời khỏi nhà mình. Chính tại đó ông đã gặp một người, mà ông đã vật lộn cùng suốt đêm. Người đó đánh vào hông Gia-cốp và vặn mạnh bởi vì Gia-cốp không chịu thua. Gia-cốp vẫn không buông ra và cầu xin được ban phước. Đáp lại người đó ban cho Gia-cốp một cái tên mới, Y-sơ-ra-ên. Khi Gia-cốp nhận biết người mà ông vật lộn cùng là Đức Chúa Trời, ông cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã giữ mạng sống của ông cho dù thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt (c.21-32).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-25, 30 Đức Chúa Trời thách thức Gia-cốp một cuộc đấu vật. Cho dù Gia-cốp làm mọi thứ ông có thể để không bị thua, Đức Chúa Trời đánh vào hông ông để nó bị trẹo đi. Qua hoàn cảnh này, Đức Chúa Trời ban cho ông một sứ điệp mạnh mẽ phải phụ thuộc vào một mình Chúa. Gia-cốp đã sống cả đời ông tin vào sức mạnh của mình. Chúng ta có đang cố xoay sở bằng niềm tin vào những năng lực của chúng ta, hay không? Hãy cúi xuống trước Đức Chúa Trời và bám vào Ngài – trước khi Ngài thách thức chúng ta một cuộc vật lộn!

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-24 Gia-cốp phải đối diện với sự cô đơn và sợ hãi một mình trong đêm. Dầu vậy, trong đêm tối Gia-cốp đã gặp Đức Chúa Trời và kinh nghiệm cuộc sống của ông được thay đổi từ Gia-cốp thành Y-sơ-ra-ên. Có phải chúng ta cũng đang cô đơn và sợ hãi hay không? Điều này có thể là cơ hội của bạn có thể gặp Đức Chúa Trời.

Tham khảo

32:22–32 Gia-cốp gặp gỡ Đức Chúa Trời tại Phê-ni-ên. Phân đoạn này ghi lại cuộc gặp gỡ vào ban đêm giữa Đức Chúa Trời và Gia-cốp. Gia-cốp được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ khác thường này, điều được đánh dấu bằng sự thay đổi tên của ông từ “Gia-cốp” thành “Y-sơ-ra-ên.”

32:22–23 rạch Gia-bốc. Hành trình của Gia-cốp đưa ông đến sông Gia-bốc, chảy về phía tây vào thung lũng Giô-đanh khoảng 39 km về phía bắc so với Biển Chết. 32:25 Hông của Gia-cốp bị trật khớp. Vết thương của Gia-cốp nhấn mạnh không chỉ sức mạnh của đối thủ của ông, mà cả sự quyết tâm được thắng của chính ông.

Cầu nguyện: Chúng con xưng nhận rằn không gì trên thế giới này có thể so sánh được với phước của Ngài, Đức Chúa Trời ôi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Mác 1-4

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like