Home Tin tức Truyền Giảng Tại HT Tô Hiến Thành

Truyền Giảng Tại HT Tô Hiến Thành

by Ban Biên Tập
30 đọc

Buổi chiều, trong khi chuẩn bị chương trình ngoài sân nhà thờ thì những thử thách mà con dân Chúa tại đây gặp phải: cơn mưa lớn ập đến 2 đợt kéo dài và mất điện đột xuất làm trở ngại khâu chuẩn bị. Nhưng không nản lòng, với sự hiệp lòng cầu nguyện của con dân Chúa, Chúa cho cơn mưa chấm dứt kịp lúc và sự cố mất điện đã được Ban Kỹ thuật giải quyết đáp ứng đúng giờ bắt đầu, thật cảm tạ Chúa!

Trong giờ thảo luận các nhóm đúc kết ý kiến mỗi người: quan niệm về hạnh phúc trọn vẹn, bền vững. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau; nhưng nhiều người cho biết rằng khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn ở trần gian nầy.

Tuy nhiên, MS Phan Quang Vũ nương theo Lời Chúa trong Thi Thiên 16:11 “Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có hạnh phúc tràn đầy, bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở”, cho biết con người có thể nhận được hạnh phúc trọn khi đặt trọn niềm tin cho Đức Chúa Trời. Sau lời kêu gọi của MS Phan Quang Vũ, có 5 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Một số hình ảnh:

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH
Quang cảnh buổi truyền giảng.

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH
Góp phần tôn vinh Chúa.

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH
Thảo luận các nhóm

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH
MS Phan Quang Vũ chia sẻ Lời Chúa.

TRUYỀN GIẢNG TẠI HT TÔ HIẾN THÀNH
5 thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Minh Cảnh
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like