Home Tin tức [Cập Nhật] Kết Quả Bầu Cử Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII

[Cập Nhật] Kết Quả Bầu Cử Hội Đồng Giáo Phẩm Lần VII

by Ban Biên Tập
30 đọc

*** Từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 27/08/2014:  Đại Hội Đồng bước vào thì giờ bầu cử với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm. Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên HĐGP hướng dẫn chương trình.

Sau khi Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa cùng với các ban hát lễ góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình; Chủ Tọa đoàn bao gồm: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Mục sư Lê Hoàng Long và Mục sư Thái Phước Trường điều khiển việc bầu cử và thảo luận. Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng thì giờ bầu cử lên cho Chúa. Bên cạnh việc bầu cử, Đại Hội Đồng cũng đã nêu một số vấn đề để thảo luận trong chương trình. 

Mục sư Bùi Phụng – Ủy viên TLH cầu nguyện cảm tạ Chúa. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trí sự Trần Văn Ba.

*** Lúc 8 giờ ngày 28/08/2014: Đại Hội Đồng tiếp tục việc bầu cử và thảo luận. 

Hướng dẫn chương trình: Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH. Mục sư Võ Đình Đán – Ủy viên TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Sau khi Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa, hai ban hát lễ 7 – 8 cùng nhau tôn vinh Chúa trong chương trình. 

Chủ Tọa đoàn tiếp tục làm việc và công bố kết quả bầu cử các chức vụ như sau: 

Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử.

Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Mã Phúc Hiệp.

Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm: Mục sư Nguyễn Thế Hiển.

Ủy viên: Mục sư Y-Ky Êban và Mục sư Cilmup Ha Kar. 

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Y Djrên – Ủy viên TLH và Mục sư Trí sự Mã Phúc Tín cầu nguyện chúc phước.

Một số hình ảnh:

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên HĐGP hướng dẫn chương trình

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên TLH cầu nguyện khai lễ

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Ban hát 5 tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Ban hát 6 tôn vinh Chúa

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Quang cảnh bầu cử chức danh Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Chủ Tọa đoàn

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Ban Kỷ luật

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu cầu nguyện dâng việc bầu cử lên cho Chúa

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Nhân sự Ban Kỹ thuật Kiểm phiếu làm việc

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Mục sư Lê Hoàng Long tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm nhiệm kỳ 2014 – 2016

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
Mục sư Bùi Phụng cầu nguyện cảm tạ Chúa

CHƯƠNG TRÌNH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM VÀ THẢO LUẬN
MSTS Trần Văn Ba cầu nguyện chúc phước

Hình ảnh trong chương trình Bầu cử và Thảo luận | 8 giờ ngày 28/08/2014:

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Quang cảnh chương trình Bầu cử và Thảo luận sáng ngày 28/08

chương trình Bầu cử và Thảo luận

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Các đại biểu chính thức ngồi bên hông nhà thờ

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Trần Thanh Dũng hướng dẫn chương trình

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Dương Quang Hòa hướng dẫn Đại Hội Đồng ca ngợi Chúa

chương trình Bầu cử và Thảo luận

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Ban Âm nhạc

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Ban hát 7 tôn vinh Chúa

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Ban hát 8 tôn vinh Chúa

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Chủ Tọa đoàn tiếp tục hướng dẫn Đại Hội Đồng trong việc bầu cử và thảo luận

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Ban Kỷ luật

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Phát phiếu bầu cử

chương trình Bầu cử và Thảo luận

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Thu phiếu bầu cử

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Ban Kỹ thuật Kiểm phiếu làm việc

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Thái Phước Trường trình bày về Kế hoạch Mở mang và Phát triển Hội Thánh.

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận trình bày về Kế hoạch đào tạo của Viện Thánh Kinh Thần Học

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Phan Quang Thiệu trình bày về quá trình xây dựng nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học

chương trình Bầu cử và Thảo luận
Mục sư Nguyễn Hữu Bình trình bày về phần mềm quản lý nhân sự của Tổng Liên Hội

Phạm Cường
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like