Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Đức Chúa Trời Sẽ Không Hành Động Một Cách Gian Ác

Ngày 21 – Đức Chúa Trời Sẽ Không Hành Động Một Cách Gian Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

Gióp 34:1-30

1 Ê-Li-Hu Tiếp Tục Nói: 2 “Hỡi Những Người Khôn Ngoan, Xin Nghe Tôi Nói! Hỡi Các Bậc Thông Thái, Xin Lắng Tai Nghe Tôi! 3 Vì Tai Phân Định Lời Nói, Như Miệng Nếm Thức Ăn.4 Chúng Ta Hãy Chọn Điều Gì Phải, Cùng Nhận Thức Việc Gì Tốt Lành. 5 Vì Gióp Đã Khẳng Định: ‘Tôi Là Người Công Chính, Nhưng Đức Chúa Trời Đã Tước Mất Công Lý Của Tôi. 6 Tôi Bị Xem Là Kẻ Nói Dối Dù Tôi Sống Ngay Thẳng; Thương Tích Tôi Không Thể Lành Dù Tôi Không Phạm Tội.’ 7 Có Ai Giống Như Gióp Không? Uống Lời Nhạo Báng Như Nước Lã, 8 Nhập Bọn Với Kẻ Bất Lương, Đồng Hành Với Phường Gian Ác? 9 Vì Gióp Từng Nói: ‘Loài Người Chẳng Được Ích Lợi Gì, Khi Vui Thỏa Trong Đức Chúa Trời.’ 10 Vì Vậy, Hỡi Những Người Hiểu Biết, Hãy Nghe Tôi, Đức Chúa Trời Không Bao Giờ Làm Điều Ác, Đấng Toàn Năng Chẳng Khi Nào Làm Chuyện Bất Lương. 11 Ngài Báo Trả Cho Con Người Tùy Công Việc Họ Làm, Đối Xử Với Mỗi Người Tùy Theo Cách Họ Sống. 12 Thật Đức Chúa Trời Không Cư Xử Gian Ác, Đấng Toàn Năng Chẳng Bẻ Cong Công Lý. 13 Ai Giao Trái Đất Cho Ngài Coi Sóc? Ai Lập Ngài Cai Quản Toàn Thế Gian? 14 Nếu Ngài Chỉ Lo Nghĩ Đến Chính Mình, Thu Lại Thần Linh Và Hơi Thở Của Ngài, 15 Thì Mọi Loài Xác Thịt Sẽ Cùng Chết Với Nhau, Và Loài Người Trở Về Cát Bụi. 16 Nếu Anh Hiểu Biết, Xin Nghe Điều Nầy; Hãy Lắng Nghe Điều Tôi Nói. 17 Người Ghét Bỏ Công Lý Làm Sao Cai Trị Được? Anh Dám Lên Án Đấng Công Chính Và Quyền Năng Sao? 18 Có Ai Dám Gọi Vua Là: ‘Đồ Vô Dụng’hay Gọi Bậc Vương Hầu Là: ‘Phường Gian Ác’ Không? 19 Huống Chi Đấng Chẳng Thiên Vị Bậc Quan Quyền, Không Coi Trọng Người Giàu Hơn Kẻ Nghèo, Vì Tất Cả Đều Do Tay Ngài Tạo Dựng. 20 Trong Phút Chốc, Giữa Đêm Khuya Chúng Đều Chết; Dân Chúng Rúng Động Và Chết Mất, Bọn Cường Hào Cũng Bị Tiêu Vong Mà Không Bởi Tay Loài Người. 21 Vì Mắt Ngài Xem Xét Đường Lối Loài Người, Ngài Nhìn Thấy Từng Bước Đi Của Họ. 22 Chẳng Có Chỗ Tối Tăm Hay Bóng Đêm Mù Mịt Nàomà Kẻ Bất Lương Có Thể ẩn Núp Được. 23 Đức Chúa Trời Không Cần Tra Xét Loài Người Thêm Nữa, Họ Phải Đến Trước Mặt Ngài Để Chịu Phán Xét. 24 Không Cần Tra Xét,  Ngài Đập Tan Bọn Cường Hào, Rồi Lập Người Khác Lên Thay. 25 Vì Chúa Biết Công Việc Họ Làm, Ban Đêm, Ngài Đánh Đổ Chúng Và Chúng Bị Tiêu Diệt. 26 Chúa Trừng Trị Chúng Như Bọn Gian Ác, Công Khai Trước Mặt Mọi Người, 27 Chỉ Vì Chúng Từ Chối Theo Chúa, Không Quan Tâm Đến Các Đường Lối Ngài. 28 Chúng Làm Cho Tiếng Than Của Người Nghèo Thấu Đến Chúa, Và Ngài Phải Nghe Tiếng Khóc Của Kẻ Khốn Cùng. 29 Khi Ngài Yên Lặng, Ai Dám Lên Án Ngài? Khi Ngài ẩn Mặt, Ai Có Thể Thấy Ngài? Dù Ngài Vẫn Quan Phòng Từng Dân Tộc Cũng Như Mỗi Cuộc Đời, 30không Để Cho Kẻ Vô Đạo Cầm Quyền, Hoặc Những Kẻ Muốn Gài Bẫy Dân Chúng.

Suy Ngẫm Và Hiểu

Ê-Li-Hu Trích Dẫn Lời Của Gióp Rằng Đức Chúa Trời Không Công Bằng, Và Phê Phán Gióp Là Một Người Bạn Của Kẻ Ác. Hơn Nữa, Ông Ta Còn Nói Rằng Đức Chúa Trời Không Làm Việc Sai Trái Hoặc Hành Động Một Cách Gian Ác Và Cung Cấp Bằng Chứng Để Bảo Vệ Công Lý Của Đức Chúa Trời. Ê-Li-Hu Nói Rằng Đức Chúa Trời Không Thể Không Công Bằng Bởi Vì Ngài Không Bị ảnh Hưởng Bởi Tiền Bạc Hoặc Quyền Lực Của Con Người. Ê-Li-Hu Cũng Nói Rằng Đó Là Bởi Vì Đức Chúa Trời Biết Mọi Thứ, Những Điều Đang Diễn Ra Giữa Con Người, Kẻ Ác Không Thể Tránh Khỏi Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời (C. 10-13).

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào?

C.10-13 Sự Tể Trị Của Một Đức Chúa Trời Công Bình Là Công Bằng. Nhưng Những Cách Trong Đó Sự Trị Vì Của Ngài Được Bày Tỏ Trong Thế Giới Này Có Thể Rất Phức Tạp Và Khó Hiểu Đối Với Con Người. Vì Thế, Sẽ Sai Trái Nếu Dễ Dàng (Tùy Tiện) Kết Luận Rằng “Sự Đau Khổ Là Sự Phán Xét Của Đức Chúa Trời” Như Những Người Bạn Của Gióp Công Bố. Chúng Ta Phải Nhận Ra Rằng Tri Thức Của Chúng Ta Rất Giới Hạn Trong Việc Hiểu Biết Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời.

Ngài Ban Cho Tôi Bài Học Gì?

C.1-9 Ê-Li-Hu Phê Phán Rằng Gióp Đang Đổ Tội Việc Đau Khổ Của Ông Cho Đức Chúa Trời, Thậm Chí Cả Khi Sự Đau Đớn Của Ông Phơi Bày Tội Lỗi Của Ông. Chúng Ta Hãy Xem Xét Đời Sống Của Mình Và Xem Xem Liệu Có Bao Giờ Chúng Ta Đã Tùy Tiện Chỉ Trích Những Người Khác, Để Bảo Vệ Đức Chúa Trời, Mà Trước Tiên Không Hiểu Sự Đau Đớn Của Họ, Hay Không.

Tham Khảo

34:3 Miệng Nếm Thức Ăn. Sự Thật Được Phân Biệt Qua Việc Nghe Thấy, Giống Như Chất Lượng Của Thức Ăn Được Phân Biệt Thông Qua Việc Nếm. Gióp Sử Dụng Cùng Câu Tục Ngữ Này Trước Đó Để Thách Thức Sự Khôn Ngoan Của Những Người Bạn (12:11).Ê-Li-Hu Nhắc Lại Câu Tục Ngữ Để Thách Thức Những Người Nghe Ông Đánh Giá Những Lời Lẽ Của Gióp.

34:26–28 Dẫu Rằng Ê-Li-Hu Không Sử Dụng Những Hình ảnh Một Cách Trực Tiếp Dành Cho Gióp, Sự Mô Tả Của Ông ấy Gợi Ý Điều Gì Đó Rất Giống Với Điều Ba Người Bạn Đã Tranh Luận (Xem 22:5–11): Gióp Bị Phạt Vì Tất Cả Những Gì Trông Thấy (34:26) Bởi Vì Ông Hẳn Là Đã Tẻ Tách Khỏi Việc Đi Theo Con Đường Của Chúa (C.27) Qua Việc Xử Tệ Với Người Nghèo Và Người Đau Khổ (C.28).

Cầu Nguyện: Xin Hãy Giúp Chúng Con Trở Nên Một Hội Thánh Biết Phân Biệt Và Hiểu Được Quyền Tối Cao Của Ngài, Hỡi Chúa, Bởi Vì Ngài Công Bình Ngay Cả Trong Những Sự Đau Khổ Của Chúng Con.

Đọc Kinhthánh Trong Năm: Giê-Rê-Mi 13-15

Được Sự Cho Phép Của Liên Đoàn Đọc Kinh Thánh Su Việt Nam

Bình Luận:

You may also like