Home Tin tức Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

Khai Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khu Vực Tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có:

– Mục sư Lê Hoàng Phúc – Ủy viên Mục vụ, diễn giả cho buổi lễ;

– Mục sư Nguyễn Thành Kính – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long;

– Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Chấp sự và tín hữu trong 2 tỉnh Vĩnh Long – Trà Vinh.

MSNC Nguyễn Duy Khánh – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Long Hồ hướng dẫn chương trình thờ phượng khai giảng. Sau phần chào mừng, tuyên bố khai giảng khóa học của MS Nguyễn Thành Kính; MS Nguyễn Văn Soi – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ.

MS Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 119:25-40, với chủ đề: “Sống Trong Đường Lối Chúa”. Đầy tớ Chúa khích lệ các học viên và nêu lên tầm quan trọng việc học Lời Chúa và mong muốn học viên trung tín hoàn thành khóa học. MS Nguyễn Trung Thông – Ủy viên Ban Đại diện cầu nguyện đặc biệt cho lớp học.

Buổi lễ được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phạm Văn Đơ – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Phú Quới.

Một số hình ảnh: 

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Quang cảnh buổi lễ

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
MSNC Nguyễn Duy Khánh hướng dẫn thờ phượng

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Nguyễn Thành Kính chào mừng và tuyên bố khai giảng

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Nguyễn Văn Soi cầu nguyện khai lễ

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Ban hát lễ và khóa sinh tôn vinh Chúa

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Lê Hoàng Phúc giảng Lời Chúa

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Nguyễn Công Hộ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Nguyễn Trung Thông cầu nguyện cho khóa sinh

KHAI GIẢNG THÁNH KINH CĂN BẢN KHU VỰC TỈNH VĨNH LONG – TRÀ VINH
Mục sư Phạm Văn Đơ cầu nguyện chúc phước

MSNC Huỳnh Ngọc Dũng
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like