Browsing: Căn Bản

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Vào lúc 8 giờ ngày 20/07/2014, Lễ Khai giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản năm thứ I, khóa Nô-ê, với chủ đề “Nô-ê Đồng Đi Với Chúa” đã được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. HCM.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Ngày 14/07/2014, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức Thánh Kinh Căn Bản đợt 1 với 5 lớp, ba lớp năm 4 tại: Chi Hội Plei Brel Dôr (dân tộc Bahnar); Chi Hội Bê-têl (Jrai); Chi hội Pleiku (người Kinh, đa sắc tộc); hai lớp năm 1 tại: Chi Hội Phú Cần; Chi Hội Plei Mơnú.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản năm 2014 cho khoảng 900 khóa sinh tham gia học. Lễ Khai giảng tại hai trung tâm trên được diễn ra cùng lúc vào 8 giờ ngày 14/07/2014.

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Tạ ơn Chúa đồng loạt khắp nơi trong các tỉnh thành con dân của Chúa ham mến học Lời của Ngài qua chương trình Thánh Kinh Căn Bản (TKCB). Năm nay (TKCB) tỉnh Bình Phước được tổ chức tại 03 khu vực: Phước Long, Bù Đăng và Bình Long.

1 2