Home Tin tức Cầu Nguyện Phục Hưng Lãnh Đạo Thanh Niên HT Phúc Âm Toàn Vẹn

Cầu Nguyện Phục Hưng Lãnh Đạo Thanh Niên HT Phúc Âm Toàn Vẹn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình được tổ chức tại hội thánh Ê-Li-Sê – Nha Trang thuộc Giáo Hạt Khánh Hòa với sự chủ trì của Mục sư Phó Tổng Quản Nhiệm thứ 2 và cũng là cố vấn đặc trách cho thanh niên của hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam. Hơn 120 thanh niên trong khắp các Giáo Hạt trên khắp mọi miền đất nước của hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam đã về để tham dự chương trình, cùng với tấm lòng khao khát được bùng cháy trong Thánh Linh để sống tận hiến cho vương quốc của Đức Chúa Trời.

Chương trình lần này có sự quan tâm rất lớn của các tôi tớ Chúa từ các giáo hạt trong hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam cũng như các tôi tớ Chúa trong ban điều hành tổng hội và là diễn giả của chương trình, như mục sư Tổng quản nhiệm Đinh Thanh Hùng, mục sư Phó Tổng quản nhiệm thứ 1 Hồ Xuân Vinh. mục sư cố vấn đặc trách thanh niên Đoàn Đình Dũng, cùng mục sư Võ Văn Lạc và sự góp mặt của các đội thờ phượng tham dự trong chương trình thờ phượng.

Chương trình được bắt đầu lúc 8h sáng ngày 27/5/2014. Qua 2 ngày Chúa đã sử dụng các tôi tớ Chúa qua từng sứ điệp làm bùng cháy và dứt dấy những tấm lòng khao khát của những bạn trẻ, Chúa thánh linh đã thăm viếng  và vận hành một cách mạnh mẽ qua từng buổi thờ phượng, nhiều bạn trẻ đã được chữa lành bệnh tật, những tấm lòng tổn thương, tất cả đều được chữa lành trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Lửa phục hưng tuôn đổ và bùng cháy trong từng tấm lòng. Vinh quang của Chúa sáng ngời trên từng khuôn mặt của các bạn thanh niên, ai nấy đều được thỏa lòng và kinh nghiệm sự đầy dẫy Thánh Linh Chúa.

Sáng ngày 29/5/2014 diễn ra chương trình bế mạc, những lời chứng, những lời tâm tình của các bạn thanh niên đã được Chúa hành động và đụng chạm qua 2 ngày cầu nguyện thật sự là không đủ thời gian để chia sẻ hết những điều Chúa đã làm. Sau khi mục sư cố vấn thanh niên Đoàn Đình Dũng tâm tình và trao khải tượng cũng như định hướng cho thanh niên trong 4 năm tới, các bạn thanh niên đã có thêm thì giờ thông công vui vẻ tại khu du lịch Bảo Đại.

Chương trình kết thúc vào lúc 17h ngày 29/5/2014, các bạn trẻ chia tay để trở về trong bịn rịn và luyến tiếc những khoảnh khắc thật đẹp đẽ qua 3 ngày. Cảm tạ Chúa vì chương trình đã diễn ra một cách tốt đẹp và góp phần gắn kết các bạn trẻ lại với nhau.

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Tiết mục đầu giờ

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Thờ phượng Chúa.

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Thờ phượng Chúa

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Thờ phượng Chúa

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Rao giảng sứ điệp

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Cầu nguyện

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Giao lưu

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Thì giờ thông công

CẦU NGUYỆN PHỤC HƯNG LÃNH ĐẠO THANH NIÊN HỘI THÁNH PHÚC ÂM TOÀN VẸN VIỆT NAM.
Chụp hình lưu niệm

CTV
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like