Home Tin tức Huấn Luyện Nhân Sự Phương Pháp Dạy Đọc Và Việt Chữ Tiếng Việt

Huấn Luyện Nhân Sự Phương Pháp Dạy Đọc Và Việt Chữ Tiếng Việt

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trước nhu cầu lớn lao của nhiều tín hữu và đồng bào của vùng cao, đa số chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt. Mặc dù nhà nước quan tâm đến công cuộc xóa mù chữ, nhưng hiện nay trong tỉnh vẫn còn nhiều người không biết đọc biết viết chữ tiếng Việt.

Trong hai ngày, nhóm hướng dẫn của UB YTXH TLH đã giới thiệu về tài liệu dạy chữ, các kỹ năng cần thiết và “Năm bước” chính trong trong phương pháp dạy chữ tiếng Việt. Phương pháp này áp dụng phù hợp cho mọi lứa tuổi (đã biết nói tiếng Việt), giúp tín hữu chưa biết chữ có thể đọc được Kinh Thánh để họ trưởng thành trong hành trình biết Chúa, và các thân hữu sau khi học xong tài liệu thì biết về Phúc Âm.

Tạ ơn Chúa, qua hai ngày với 50 nhân sự đã hết lòng tập trung học mặc dù thời tiết rất nóng của miền trung dưới ngôi nhà nguyện tiền chế. Nhóm hướng dẫn của UB YTXH được khích lệ và cảm động từ tinh thần học tập, tiếp thu nhanh, thực tập sôi nổi và chính xác từng bước một. Kết thúc khóa huấn luyện, anh chị em nhân sự nhìn nhận phương pháp dạy đọc và viết chữ này dễ học, hay và rất hữu ích cho Hội Thánh chung tay với cộng đồng xóa mù chữ. Chỉ cần người học chuyên tâm trong hai tháng thì có thể đọc và viết chữ được. Có nhiều anh chị em đăng ký nhận sách để về dạy cho người khác và được UB YTXH tặng sách cùng thẻ chữ. Họ cam kết sẽ áp dụng phương pháp này trong thời gian tới với những cách khác nhau để giúp nhiều người biết đọc, biết viết chữ tiếng Việt.

Cảm tạ Chúa, chương trình huấn luyện nhân sự được diễn ra liên tục trong sự tể trị của Chúa, các nhân sự ra về trong sự vui vẻ và thỏa lòng.

Một số hình ảnh:

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Bác sĩ Thanh giới thiệu khóa học

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Quang cảnh buổi học

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Quang cảnh buổi học

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Giáo viên hướng dẫn

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Giờ thực tập

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Giờ thực tập

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Giờ thực tập

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ PHƯƠNG PHÁP DẠY ĐỌC VÀ VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT.
Đại diện cá Hội Thánh nhận sách từ UB YTXH TLH

TĐ Nguyễn Khánh Toàn
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like