Home Văn Nghệ Theo Gót Chân Mẹ

Theo Gót Chân Mẹ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bàn chân Mẹ bước dài năm tháng
Chân dù chùn mẹ ráng bước đi
Cuộc đời vì Chúa sá chi
Trăm năm Mẹ vẫn khắc ghi ơn Ngài

Xưa Mẹ sống những ngày tăm tối  
Nào phân minh tội lỗi biết gì!
Thập hình huyết đổ ai bi      
Ngài hy sinh chết thế vì Mẹ đây.

Con ơi! Chúa cả cao vời quá!
Mẹ tội nhân Ngài hóa công bình    
Mang dòng suối huyết tâm linh
Trắng trong hơn tuyết tội mình được tha.

Ơn Ngài Mẹ quyết rao danh Chúa  
Đánh lưới người vây bủa khắp nơi  
Tìm bao chiên lạc chơi vơi
Sống trong tội lỗi biển đời trầm luân.

Noi theo dấu bước chân đi trước      
Dâng thân mình để được phước ân      
Giê-xu Ngài Đấng chân thần      
Bằng lòng xuống thế hiến thân cứu người.

Tình yêu Chúa… hãy rao khắp chốn!            
Khỏi phụ lòng Ngài đã hy sinh
Tội nhân nay được công bình  
Trong ơn cứu rỗi, trong tình Chúa Cha.

“Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thứ hương có mùi thơm.”
Ê phê sô 5:2

Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like