Home Tin tức Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại TP Đà Nẵng

Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tại TP Đà Nẵng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Võ Đình Đán, Uỷ viên Tông Liên Hội, cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa trong sự tạ ơn, sau đó ông phổ biến tin tức về những định hướng phát triển Hội Thánh từ Tổng Liên Hội.

Mục sư Dương Quang Hoà, Trưởng Ban Đại diện, thông báo những hoạt động của Hội Thánh, đồng thời hướng đến cộng đồng qua công tác Y tế Xã hội, giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đời sống.

MSNC Lương Mạnh Hà – Uỷ viên Ban Đại diện, Đặc trách Thanh Thiếu Niên –  trình bày chương trình bồi linh và huấn luyện của Tổng Liên Hội cùng những hoạt động của Thanh Thiếu Niên Tin Lành trong thời gian đến.

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Quản nhiệm Chi Hội Đà Nẵng – hướng dẫn buổi hiệp nguyện bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp quý đầy tớ Chúa, sau đó ông đã dừng Lời Chúa để khích lệ quý đầy tớ Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 23.

Ban hiệp nguyện đã chia các tổ để cùng cầu nguyện cho những vẫn đề quan trọng, cần thiết của các Chi Hội và cầu nguyện cho các Mục sư Trí sự và quả phụ Mục sư trong khu vực thành phố.

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự tạ ơn và tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Quang cảnh buổi hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh giảng Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Võ Đình Đán phổ biến những tin tức từ TLH

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Mục sư Dương Quang Hoà trình bày những hoạt động của Ban đại diện

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
MSNC Lương Mạnh Hà trình bày những hoạt động của giới trẻ

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Các tổ hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Các tổ hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Các tổ hiệp nguyện

Theo Hoàng Nguyễn
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like