Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ 8

Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ 8

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình khai mạc bồi linh, thờ phượng thuyết trình buổi sáng diễn ra trong ơn Chúa. MS Lê Hoàng Phúc dùng Lời Chúa khích lệ Hội đồng qua sứ điệp: “Thánh Chức Vinh Hiển”, Kinh Thánh nền tảng II. Cô-rinh-tô 3:1-11, câu gốc:“Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần”.

Trong phần thuyết trình “Mục Vụ Chấp Sự”. Đầy tớ Chúa hướng mọi người về ý nghĩa Mục vụ Chấp sự: Đồng một lòng hiệp một ý tạ ơn Chúa về việc Chúa làm trên các HT khu vực Hậu Giang để cùng chung nhau góp sức gây dựng phát triển Hội Thánh tại địa phương.

Chương trình 2 được bắt đầu lúc 13 giờ 30, Chấp sự Lê Nghĩa Truyền hướng dẫn chương trình. Ms Nguyển Văn Đông cầu nguyện dâng chương trình bồi linh lên cho Chúa.

Hội đồng được nghe MS Lê Hoàng Phúc giảng luận đề tài “Thánh Chức Giảng Hòa”. Kinh Thánh nền tảng II Cô-rinh-tô 5:1-21, câu gốc: “Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi”.

Tạ ơn Chúa! qua Hội đồng Bồi linh lần thứ 8, tôi con Chúa tại tỉnh Hậu Giang được  khích lệ càng hơn trên bước đường thờ phượng hầu việc Chúa, nhận được sự kêu gọi của Chúa cam kết hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao kết quả cho nhà Chúa.

Kính xin đọc giả thêm lời cầu nguyện cho sinh hoạt tại 4 Hội Thánh – 2 Hội  Nhánh – 5 Điểm Nhóm thuộc tỉnh Hậu Giang để công việc Chúa ngày càng phát triển.

Hội đồng bồi linh lần thứ 8 tỉnh Hậu Giang được kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Lê Hoàng Phúc.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8'
Quang cảnh Hội Đồng Bồi Linh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Truyền đạo Nguyễn Thiên Lãm chào mừng, hướng dẫn chương trình

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
MS Nguyễn Văn Danh đọc diễn văn khai mạc, cầu nguyện khai lễ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Ban hát lễ Hội Thánh Vị Thanh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Ban hát lễ HT Long Mỹ

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Ban hát lễ HT Phụng Hiệp

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Ban hát lễ HT Đông Phú

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
MS Lê Hoàng Phúc rao giảng Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
MS Nguyễn Văn Đông cầu nguyện dâng chương trình 2 lên cho Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH TỈNH HẬU GIANG LẦN THỨ 8
Chấp sự Vương Hoàng Thư cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Theo Huỳnh Văn Thạch
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like