Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Hân Hoan Của Kẻ Thù Thành Sự Hân Hoan Của Con

Ngày 29 – Sự Hân Hoan Của Kẻ Thù Thành Sự Hân Hoan Của Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 35:19-28

19 Xin đừng để kẻ thù của con là bọn dối trá được vui mừng. Cũng đừng để các kẻ ghét con vô cớ nheo mắt trêu chọc con.

20 Vì chúng không nói lời hòa bình, nhưng mưu toan lừa dối những người sống an lành trong xứ.

21 Chúng hả hoác miệng ra nghịch lại con, và nói: “Ha, ha! Mắt ta đã thấy điều đó rồi.”

22 Đức Giê-hô-va ôi! Ngài đã thấy điều đó, xin chớ làm thinh. Chúa ôi! Xin đừng cách xa con.

23 Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của con! Xin thức dậy và đứng lên để bênh vực con.

24 Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, xin bênh vực con  theo  lẽ công chính của Chúa; Đừng để chúng đắc chí cười nhạo con.

25 Xin đừng để chúng nhủ thầm rằng: “A ha! Chúng ta đạt điều mình mong ước rồi.” Cũng đừng  để chúng nói: “Chúng ta đã nuốt sống nó rồi.”

26 Mong cho kẻ vui mừng về tai họa con sẽ bị hổ thẹn và nhục nhã. Người nào nổi lên chống lại con cách kiêu ngạo, đều bị bao trùm bằng sự xấu hổ và sỉ nhục.

27 Còn ai bênh vực lẽ công chính cho con, sẽ vui mừng hớn hở; Và luôn luôn nói: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại! Ngài vui lòng ban sự thịnh vượng cho đầy tớ Ngài.”

28 Vậy lưỡi con sẽ truyền rao sự công chính của Chúa và ca ngợi Chúa suốt ngày.

Suy ngẫm và hiểu

Kẻ thù của Đa-vít đã căm ghét ông vô cớ. Chúng đã bịa đặt ra tất cả mọi loại dối trá để chống lại ông, và đắc chí trong sự khổ sở của ông. Chúng cũng phớt lờ ông, người đã công bố sự vô tội của mình (c.19-21). Nhưng Đa-vít, người biết rằng Đức Chúa Trời dõi theo và biết tất cả mọi điều, đã cầu xin Đức Chúa Trời minh oan cho ông, và chỉ cho kẻ thù của ông ai đúng và ai sai. Đa-vít tin rằng mặc dù kẻ thù của ông lúc đó nhạo báng ông, nhưng sự đoán xét của Đức Chúa Trời công chính sẽ lật ngược tình huống này (c.22-28).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.24-25 Đức Chúa Trời là một Vị Quan Tòa công bằng và công chính. Vì thế, Đa-vít biết rằng nếu Đức Chúa Trời đoán xét theo sự công chính của Ngài thì sự vui mừng của kẻ thù sẽ trở thành sự vui mừng của ông. Đức Chúa Trời sẽ bịt những miệng nhạo báng Đa-vít, nói rằng ‘A-ha, A-ha’ (c.21). Có những điều bất công nào mà chúng ta đang trải qua không? Chúng ta hãy chờ đợi sự đoán xét công chính của Đức Chúa Trời.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.19-21 Đa-vít đã thưa với Đức Chúa Trời về sự bất công đang xảy ra và ông mong mỏi sự công chính của Đức Chúa Trời chiến thắng. Chúng ta đang làm gì với điều bất công đang xảy ra xung quanh chúng ta?

Tham khảo

35:19-21 Bài ca lại một lần nữa nói về những kẻ rượt đuổi: chúng mưu toan (nheo mắt), đặc biệt là chống lại những người hiếu thảo chăm chỉ (những người sống an lành trong xứ). Trong Giăng 15:25 Đức Chúa Jêsus dùng Thi Thiên 35:19, ghét con vô cớ (cũng xem 69:4), để miêu tả bản thân Ngài là Người Chịu Khổ vô tội hoàn toàn và ngụ ý rằng những người theo Ngài có thể gặp phải điều tương tự.

35:27-28 Vị thi sĩ lại mong đợi niềm vui mừng, nhưng thời điểm này không chỉ của riêng ông mà của tất cả những người trung tín (những người bênh vực lẽ công chính cho con). Cao điểm là việc nói cho tất cả những người trung tín về sự thành tín của Đức Chúa Trời (c.28; c.9-10,18).

Cầu nguyện: Đức Chúa Trời ôi! Xin giúp chúng con hành động trong sự công chính của Ngài để thế giới này không thể đắc chí với tai họa của người công chính.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 19 – 21

 

Bình Luận:

You may also like