Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Hãy Nếm Thử Và Nhận Biết

Ngày 27 – Hãy Nếm Thử Và Nhận Biết

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thi Thiên 34:1-22

1 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. 2 Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê- hô-va, Những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng. 3 Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài. 4 Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, Giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. 5 Người nào ngưỡng trông Chúa thì được chiếu sáng; Họ chẳng bao giờ bị thẹn mặt. 6 Kẻ khốn cùng nầy kêu cầu và Đức Giê-hô-va nhậm lời, Ngài giải cứu người khỏi mọi nỗi gian truân. 7 Thiên sứ của Đức Giê- hô-va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. 8 Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va tốt đẹp dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! 9 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài! Vì người nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. 10 Sư tử tơ có thể thiếu thốn và đói khát, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu điều tốt lành nào. 11 Hỡi các con, hãy lắng nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô- va.12 Ai là người ham thích sự sống, và ước mong hưởng chuỗi ngày phước lành? 13 Hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác, và môi mình khỏi lời xảo quyệt.

14 Hãy tránh điều ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó. 15 Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công chính, tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ.16  Nhưng mặt Đức Giê-hô-va chống lại kẻ làm ác để xóa sạch kỷ niệm của chúng khỏi mặt đất.17 Người công chính kêu cầu, Đức Giê-hô- va lắng nghe và giải cứu người ấy khỏi mọi gian truân.18 Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.19 Người công chính gặp nhiều tai họa; Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.

20 Ngài gìn giữ tất cả xương cốt người ấy, không để một cái nào bị gãy. 21 Điều dữ sẽ giết kẻ ác; Còn những kẻ ghét người công chính sẽ bị định tội. 22 Đức Giê-hô-va cứu chuộc linh hồn của đầy tớ Ngài; Tất cả những ai nương náu mình nơi Ngài sẽ không bị định tội.

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít bị Sau-lơ săn đuổi, và cuối cùng ông đã trốn đến với A-bi-mê-léc, vua Phi-li-tin. Tuy nhiên, A-bi-mê-léc đã cố giết Đa-vít và vì thế, để sống được, Đa-vít đã giả vờ bị điên, cho đến khi A-bi-mê-léc đuổi ông đi. Mặc dù bài thơ được viết ở giữa hoàn cảnh khốn khổ này, nhưng Đa-vít nói ông sẽ luôn ngợi khen Đức Chúa Trời. Không chỉ có thế, ông còn bảo những người đang chịu khổ hãy tôn cao danh Đức Chúa Trời cùng với ông. Lý do khiến Đa-vít có thể làm điều này là vì ông đã kinh nghiệm cách cá nhân sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời (c. 1-10).

Đa-vít, người đã kinh nghiệm sự tốt lành của Đức Chúa Trời, đã khuyên nhất là những người trẻ tuổi hãy kính sợ Đức Chúa Trời. Ông bảo với họ đừng nói dối, đừng bước theo đường lối sai trái, hãy làm điều lành và yêu người lân cận của họ. Ông nói rằng những người kính sợ Đức Chúa Trời là công chính, và cho dù người công chính sống đời sống khó khăn hơn kẻ ác thì họ sẽ kinh nghiệm được sự giúp đỡ và sự cung ứng của Đức Chúa Trời (c.11-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.11, 15-17 Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng kêu cầu của những người công chính kính sợ Ngài và lắng nghe Lời khôn ngoan của Ngài. Mặt khác, Đức Chúa Trời không để lại một vết tích của kẻ ác, để chẳng ai có thể nhớ đến chúng. Vì chúng ta có một Đức Chúa Trời như thế, nên chúng ta đừng tuyệt vọng, dẫu rằng đời sống kính sợ Đức Chúa Trời mang đến nhiều hoạn nạn. Chúng ta hãy luôn tin cậy vào Đức Chúa Trời, Đấng chăm sóc chúng ta và hãy luôn lắng nghe Lời Ngài một cách cẩn thận.

Tham khảo

34:4-7 Trước giả Thi thiên bấy giờ đi đến những trường hợp cụ thể của sự nhân từ của Đức Chúa Trời; ông đã tìm kiếm Chúa để được giúp đỡ và ông đã kêu cầu trong sự khốn cùng của mình, và Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi những điều làm ông sợ hãi, xấu hổ (c. 5).Có nghĩa là bị thất vọng vì không tìm thấy điều mình hy vọng.

34:8 Động từ nếm, trong Cựu Ước thường được sử dụng theo nghĩa đen, là một phép ẩn dụ đối với kinh nghiệm cá nhân; Tân Ước dùng phép ẩn dụ cách rộng rãi (ví dụ, Giăng 8:52; Hê-bơ-rơ 2:9; 6:4). 34:12 Các Cơ Đốc nhân ngày nay bắt chước Đấng Christ công chính (Công Vụ 3:14) bằng cách bước trên con đường công chính (1 Phi-e-rơ 3:10-12).

Cầu nguyện: Chúa ôi! Xin hãy giúp chúng con không ganh tị với sự thịnh vượng của kẻ ác, và xin hãy giúp chúng con sống một đời sống kính sợ Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Sử Ký 13-15

 

Bình Luận:

You may also like