Home Tin tức Chương Trình Bồi Linh Và Thông Công Của Ban Điều Hành HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN

Chương Trình Bồi Linh Và Thông Công Của Ban Điều Hành HT Phúc Âm Toàn Vẹn VN

by Ban Biên Tập
30 đọc

Với sự có mặt đủ các tôi tớ Chúa trong Ban Điều Hành

  • MS tổng quản nhiệm: Đinh Thanh Hùng
  • MS phó tổng quản nhiệm thứ 1 Hồ Xuân Vinh
  • MS phó tổng quản nhiệm thứ 2 Đoàn Đình Dũng
  • MS tổng thủ quỹ Lê Khắc Hiệp

Cùng đi với Ban Điều Hành có đội thờ phượng và các Bạn thanh niên đang tham gia công việc thanh niên FGY để kết hợp thông công và gắn kết giữa các ban thanh niên các Giáo Hạt,.

Tạ ơn Chúa Ngài là Đấng biết rõ những tấm lòng khao khát đươc nhìn thấy sự hiệp một, tình yêu và Thánh linh Chúa tuôn đổ để gắn kết cùng nhau chung tay xây dựng và mở rộng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam của các tôi tớ Chúa trong Ban Điều Hành Tổng Hội cũng như Ban Điều Hành các giáo hạt và các con dân Chúa.

Giáo hạt nào cũng được Chúa thăm viếng một cách mạnh mẽ tươi mới,sự hiệp một ,tình yêu Chúa tuôn đổ trên từng tấm lòng,tràn ngập những giọt nước mắt vui mừng, những khải tượng được trao lòng các tôi tớ và con dân Chúa ai cũng ao ước được bùng cháy tận hiến cho Ngài chung tay xây dựng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.

Chúa làm những việc mới và phấn hưng hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam.

Những hình ảnh bồi linh thông công:

  • Giáo Hạt Antiot – Quảng Nam

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

  • Giáo Hạt Philadenphia

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

  • Giáo Hạt Bình Thuận

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

  • Giáo Hạt Môise – Lâm Đồng

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

BAN ĐIỀU HÀNH HT PHÚC ÂM TOÀN VẸN VN BỒI LINH THĂM VIẾNG CÁC GIÁO HẠT MIỀN TRUNG.

Đừng nhớ lại những sự đã qua,và chớ đến sự đời trước.

Nầy,ta sắp làm một việc mới,việc này sẽ hiện ra ngay; các ngươi há chẳng biết sao? Ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc….. ESAI 43:18-19.

CTV
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like