Thông Báo Huấn Luyện Âm Thanh Tại Hậu Giang Và Sóc Trăng

624

– Mục tiêu: đem đến cho người chỉnh âm thanh những kiến thức kỹ thuật cơ bản để sử dụng những thiết bị âm thanh hiệu quả hơn để phục vụ Chúa được tốt hơn.

– Thời gian học: thứ 6 và thứ 7 ngày 28-29 tháng 3 năm 2014.

– Địa điểm: nhà thờ Tin Lành Đông Phú, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin liên hệ:

  • Đăng ký tỉnh Hậu Giang: 0907.684.585 anh Khiêm

  • Đăng ký tỉnh Sóc Trăng: 0918.615.307 anh Giám

  • Cty Du Dương: 0909.434.813 Anh Hải, 0908.396.373 Anh Long (Thông tin)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: