Home Văn Nghệ Người Nữ Tài Đức

Người Nữ Tài Đức

by Ban Biên Tập
30 đọc

N  Nữ tài đức vẹn toàn

G  Gái đoan trang Ngôn Hạnh

Ư  Ươm mầm sống Công Dung

Ơ  Ơn nàng được ca ngợi

I   In sách Thánh Chúa Trời.

 

N  Nhà người hạnh phúc đầy vơi!

Ư  Ước mơ kính sợ Chúa Trời ban ơn.

 

T  Thuyền Duyên giả dối nguồn cơn

A  An nhiên Sắc đẹp – Ý Trời hư không

I   In lòng tạc dạ Châm ngôn

 

Đ   Đoài phen học Đạo bảo tồn Đức tin

Ư   Ướp hương liệu quý vào tim

C   Công – Dung – Ngôn – Hạnh…Kiếm tìm Chàng ơi…!

*- Duyên là giả dối, sắc là hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được ca ngợi. Châm ngôn 31:30

– Mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08 tháng 03 năm 2014

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like