Home Tin tức Hội Đồng Bồi Linh HTTL Khe Sanh, Quảng Trị

Hội Đồng Bồi Linh HTTL Khe Sanh, Quảng Trị

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện có:

– MS Võ Đình Đán – Ủy viên TLH, diễn giả chương trình;

– MS Mã Phúc Hiệp, Thư ký Hội đồng Giáo Phẩm, diễn giả chương trình;

– MS Nguyễn Hữu Trung, Nhân sự Đại diện TL tỉnh Quảng Trị;

– MS Dương Minh Đức, Quản nhiệm HTTL Khe Sanh;

– MSNC Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Nhân sự Đại diện TL tỉnh Thừa Thiên – Huế.

– Một số TĐ trong khu vực và tín hữu người dân tộc Bru, Tổng số tham dự: khoảng 500 người.

TĐ Rơ Yo Thâm đã thông dịch các bài chia sẻ sang tiếng Bru.

Chủ đề Hội đồng: “Sự Vâng Phục”, câu gốc trong KT Ê-phê-sô 5:21 “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.”

Nương trên nền tảng Lời Chúa trong Ê-phê-sô 5:21, MS Võ Đình Đán đã kêu gọi các tín hữu hãy hết lòng kính sợ Chúa, vâng phục lẫn nhau để hầu việc Chúa kết quả đồng thời làm tấm gương sáng cho nhau trên bước đường  phục sự Chúa.

Chương trình buổi chiều bắt đầu vào lúc 14 giờ. MS Mã Phúc Hiệp, trong bài chia sẻ đã đưa ra những tấm gương trong Kinh Thánh về sự vâng phục: ông Nô-ê, nhờ vâng phục Chúa mà cả nhà được cứu, tàu không bị chìm; bà Ra-háp nhờ vâng phục Chúa mà nhà không bị sập đổ trong khi thành Giê-ri-cô bị đổ nát…

Bồi linh cho các tín hữu tại Khe Sanh, mà đa số là người dân tộc Bru, là một nỗ lực của HT nhằm giúp các tín hữu có cơ hội học hỏi lời Chúa sâu nhiệm hơn. Ước mong HT Khe Sanh cũng như các HT khác trong tỉnh Quảng Trị, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn có những chương trình huấn luyện, bồi linh cho nhân sự, tín hữu, nhằm nâng cao đời sống thuộc linh của con dân Chúa, xây dựng HT Chúa ngày càng vững mạnh.

Một số hình ảnh:

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Nhà thờ Tin Lành Khe Sanh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Toàn cảnh

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
Tôn vinh Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
MS Võ Đình Đán chia sẻ Lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
MS Mã Phúc Hiệp chia sẻ lời Chúa

HỘI ĐỒNG BỒI LINH HTTL KHE SANH, QUẢNG TRỊ.
MS Dương Minh Đức cử hành Lễ Tiệc thánh

Vũ Hướng Dương – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like