Home Tin tức 5 Thân Hữu Tin Nhận Chúa Tại HTTL Tự Nhiên

5 Thân Hữu Tin Nhận Chúa Tại HTTL Tự Nhiên

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhân dịp này, qua Thi Thiên 90:12, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Lời Cầu Nguyện Đầu Năm” nhắc nhở và khích lệ đời sống mỗi con dân Chúa “biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan”.

Tạ ơn Chúa, có 05 thân hữu tin nhận Chúa sau khi thờ phượng Chúa với Hội Thánh, được nghe Lời Chúa và qua lời kêu gọi tin Chúa của Mục sư Hội trưởng.

05 Thân Hữu Tin Nhận Chúa Tại HTTL Tự Nhiên
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cầu nguyện cho 05 thân hữu tin Chú

Trong số họ có người buôn bán trước khuôn viên nhà thờ. Khi Hội thánh mở cửa, thờ phượng Chúa, họ đã tham dự, được nghe về sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu và trở nên con cái yêu dấu của Ngài. Mong quý độc giả khắp nơi cầu nguyện cho họ được vững vàng và trưởng thành trong Chúa. A-men!

Nguồn Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like