Home Tin tức Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Vạn Ninh

Tỉnh Khánh Hòa Hiệp Nguyện Tại Chi Hội Vạn Ninh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Buổi sáng bắt đầu với chương trình sự thờ phượng Chúa, Truyền đạo Võ Minh Bảo Ngọc hướng dẫn chương trình. Mục sư Bùi Phụng giảng luận với chủ đề  Hành Đạo, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 6:1-18. Trong sứ điệp, từ việc phân tích ý nghĩa của việc dâng hiến, cầu nguyện và kiêng ăn, Mục sư kêu gọi quý đầy tớ Chúa hãy thực hành những điều trên theo tinh thần dạy dỗ của Chúa Giê-xu để có một đời sống sâu nhiệm trong Chúa. Sau giờ giải lao, Mục sư – Truyền đạo lần lượt tường trình công việc Chúa trong các Hội Thánh và ban hiệp nguyện cùng cầu thay. Chương trình buổi sáng kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Võ Văn Tự Cường.

Buổi chiều, sau giờ ăn trưa, Ban Hiệp nguyện thảo luận các vấn đề mục vụ. Mở đầu Mục sư Hoàng Nhị Công tường trình chuyến thăm các Hội Thánh tỉnh Khánh Hòa của Mục sư Mục vụ và Ban Đại diện vào ngày 20-21/01/2014. Kế đến Mục sư Mục vụ tâm tình và giải đáp thắc mắc cho các Mục sư – Truyền đạo những vấn đề liên quan đến mục vụ. Sau cùng, Mục sư Võ Văn Tự Cường, Trưởng Ban Đại diện đưa ra một số vấn đề trong Hội Thánh và Ban hiệp nguyện cùng thảo luận. Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 15 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Bùi Phụng.

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
Quang cảnh hiệp nguyện trong nhà thờ Vạn Ninh

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
MS Võ Văn Tự Cường cầu nguyện khai lễ

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
MS Bùi Phụng giảng Lời Chúa

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
Quang cảnh hiệp nguyện

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
TĐ Võ Minh Bảo Ngọc hướng dẫn chương trình

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
Chụp hình lưu niệm ngày hiệp nguyện

TỈNH KHÁNH HÒA HIỆP NGUYỆN TẠI CHI HỘI VẠN NINH, KHÁNH HÒA.
Thảo luận công việc Chúa trong buổi chiều

Lan Thảo – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like