Home Văn Nghệ Lời Chúc Xuân

Lời Chúc Xuân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúc xuân nồng ấm đến mọi nơi
Thêm tình thân ái xuân thắm tươi
Hân hoan vui vẻ người cười nói
Rộn rã đoàn viên mọi cõi nhà

Chúc xuân sung mãn con dân Chúa
Tin kính – Thỏa lòng hưởng phước Cha (*1)
Nhà ta phục sự Đức Gia-vê (*2)
Phước hạnh – Thương xót…Chúa tràn trề (*3)

(*1) 1Ti-mô-thê 6:6 (*2) Giô-suê 234:15b (*3) Thi Thiên 23

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like