Home Tin tức Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Tiền Giang

Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Tiền Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Trần Thiên Tứ – Trưởng Ban Đại diện – hướng dẫn chương trình và có lời chào thăm toàn thể quí đầy tớ Chúa về tham dự. Mục sư Nguyễn Ngọc Sáng cầu nguyện xin Chúa ở cùng, ban ơn cho mọi người trong suốt buổi hiệp nguyện.

Mục sư Trần Thanh Dũng – UV mục vụ tỉnh Tiền Giang – chia sẻ Lời Chúa trong Thi Thiên 134. Sau lời cầu nguyện đáp ứng của mục sư Nguyễn Đăng Khoa, Mục sư Phạm Thanh Loan cầu thay cho vấn đề của các Hội Thánh trong tỉnh.

Vấn đề cầu thay: Cầu nguyện cho sức khỏe của MS Nguyễn Văn Giô-na và MSNC Bùi Tấn Lộc

Buổi hiệp nguyện kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày, các đầy tớ Chúa dự tiệc thông công do Hội Thánh Cai Lậy thiết đãi.

Một số hình ảnh:

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ – TRUYỀN ĐẠO TẠI TỈNH TIỀN GIANG
MS Trần Thiên Tứ hướng dẫn và chào mừng

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ – TRUYỀN ĐẠO TẠI TỈNH TIỀN GIANG
MS Nguyễn Ngọc Sáng cầu nguyện khai lễ

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ – TRUYỀN ĐẠO TẠI TỈNH TIỀN GIANG
MS Trần Thanh Dũng chia sẻ Lời Chúa

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ – TRUYỀN ĐẠO TẠI TỈNH TIỀN GIANG
Quang cảnh buổi hiệp nguyện

HIỆP NGUYỆN MỤC SƯ – TRUYỀN ĐẠO TẠI TỈNH TIỀN GIANG
MS Nguyễn Đăng Khoa cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

TĐ Đặng Trường Cửu – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like