Home Tin tức Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Đầu Năm Tại TP Đà Nẵng

Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Đầu Năm Tại TP Đà Nẵng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Buổi hiệp nguyện được tổ chức vào chiều Chúa nhật lúc 14 giờ 30 ngày 09/02/2014, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội An Hải, tham dự buổi hiệp nguyện có:

-Mục sư Mã Phúc Hiệp, Thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm,

-Mục sư Dương Quang Hoà, Trưởng Ban Đại diện,

-Cùng các Mục sư, Truyền Đạo, Quả phụ Mục sư, Mục sư Trí sự.

Mục sư Dương Quang Hoà cầu nguyện dâng chương trình hiệp nguyện lên Chúa trong sự tạ ơn, sau đó ông thông báo một số vấn đề chung về chương trình hoạt động của Ban Đại diện.

Mục sư Trần Ngọc Vỹ, Quản nhiệm Chi Hội An Hải, rất vui mừng khi được đón tiếp đầy tớ Chúa về hiệp nguyện, sau phần tôn vinh ngợi khen Chúa, Mục sư đã giảng Lời Chúa trên nền tảng Kinh Thánh II Các Vua 13:14 – 21, với đề tài: “Mũi Tên Chiến Thắng”, nhằm khích lệ đầy tớ Chúa khi được Đức Chúa Trời sử dụng trong công việc nhà Ngài.Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa trong sự tin cậy và vâng phục.

Những vấn đề nổi bật và quan trọng của các Hội Thánh đều được dâng lên Chúa trong buổi hiệp nguyện, sau đó các tổ đã dốc lòng cầu nguyện.

Tạ ơn Chúa với niềm tin vào quyền năng tể trị của Chúa, năm 2014 Tin Lành thành phố Đà Nẵng sẽ có nhiều kết quả mới trong sự phát triển vương Quốc của Đức Chúa Trời trên các Hội Thánh của Ngài.

Sau khi MSNC Đào Vương Uy Phương cầu nguyện kết thúc và Mục sư Mã Phúc Hiệp cầu nguyện chúc phước. Ban Hiệp nguyện cùng nhau dự tiệc thông công vui vẻ và hiệp một trong tình yêu của Chúa.

Một số hình ảnh:

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Quang cảnh buổi hiệp nguyện

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Mục sư Dương Quang Hoà cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Mục sư Trần Ngọc Vỹ giảng Lời Chúa

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Mục sư Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
MSNC Đào Vương Uy Phương cầu nguyên kết thúc buổi hiệp nguyện

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Các tổ hiệp nguyện

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: MỤC SƯ - TRUYỀN ĐẠO HIỆP NGUYỆN ĐẦU NĂM MỚI
Các tổ hiệp nguyện

Hoàng Nguyễn – Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like