Home Dưỡng Linh Ngày 23 – Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, Và Hậu Duệ Của Đa-Vít

Ngày 23 – Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, Và Hậu Duệ Của Đa-Vít

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sa-mu-ên 7:8-17

8 Vậy bây giờ, hãy nói với Đa-vít, đầy tớ Ta: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Ta đã gọi con từ giữa đồng cỏ, từ nơi con chăn chiên, để lập con làm người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của Ta. 9 Ta đã ở với con trong mọi nơi con đi, tiêu diệt tất cả các kẻ thù khỏi con; và Ta đã khiến con được nổi danh như các bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta đã chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên Ta một chỗ ở, Ta sẽ trồng họ tại đó, và họ sẽ ở mãi trong đất mình, không còn bị quấy nhiễu nữa; những kẻ gian ác sẽ không ức hiếp họ như ngày xưa nữa, 11 tức là như lúc Ta lập các quan xét cai trị dân Y-sơ-ra-ên Ta. Ta đã giải cứu con khỏi tất cả các kẻ thù mà ban bình an cho con. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va phán hứa rằng Ngài sẽ thiết lập cho con một triều đại. 12 Khi đời con đã mãn, và con nằm xuống với các tổ phụ mình, thì Ta sẽ lập dòng dõi kế vị con, là dòng dõi do con sinh ra; và Ta sẽ làm cho vương quốc nó vững bền. 13 Nó sẽ xây cất một đền thờ cho danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngôi nước nó vững bền mãi mãi. 14 Ta sẽ làm Cha nó, và nó sẽ làm con Ta. Nếu nó phạm tội ác, Ta sẽ sửa phạt nó như loài người dùng roi đòn răn dạy con. 15 Nhưng tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó như Ta đã cho rời khỏi Sau-lơ, là kẻ Ta đã trừ bỏ khỏi con. 16 Như vậy, triều đại và vương quốc của con được vững bền trước mặt con đời đời; ngôi con sẽ được vững lập mãi mãi.’”

17 Na-than đến thuật lại cho Đa-vít tất cả những lời mặc khải nầy.

Lu-ca 1:26-33

26 Vào tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, thuộc miền Ga-li-lê, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người nam tên là Giô-sép, thuộc dòng vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri. 28 Thiên sứ đến gặp cô và nói: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” 29 Nhưng Ma-ri rất bối rối về những lời nầy và tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ tiếp: “Hỡi Ma-ri, đừng sợ vì cô đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, cô sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là JÊSUS. 32 Con trai ấy sẽ được tôn trọng, được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp; vương quốc Ngài mãi mãi trường tồn.”

Suy ngẫm

Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với nữ đồng trinh Ma-ri rằng nàng sẽ mang thai một con trai bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Và nữa, thiên sứ cũng báo rằng con trai đó sẽ vĩ đại, và sẽ được gọi là “Con của Đấng Rất Cao”. Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi của Đa-vít và vương quốc của Ngài sẽ không bao giờ chấm dứt (Lu-ca 1:26-33). Điều này là sự làm thành lời hứa Đức Chúa Trời phán với Đa-vít rằng người “sẽ xây một ngôi nhà cho Danh Ta, và Ta sẽ thiết lập ngôi vương quốc của người vững bền mãi mãi” (2 Sa-mu-ên 7:8-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Lu-ca 1:30-33  Đức Chúa Trời cho phép Ma-ri sinh ra “Đức Chúa Jêsus” và làm thành lời hứa về vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus là “hạt giống” Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham; Con của Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng vương quốc và ngôi nước như Đức Chúa Trờiđã hứa với Đa-vít (2 Sa-mu-ên 7:12-13). Chúng ta hãy tạ ơn vì được làm công dân của vương quốc đời đời mà Đức Chúa Jêsus Christ đã hoàn tất. Và chúng ta hãy trọn vẹn tuân theo chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jêsus trong vương quốc đó.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Lu-ca 1:28-30  Ma-ri không có những tiêu chuẩn để tham gia vào sự kiện của sự cứu chuộc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Đó là ân điển. Nhưng đó là một “ân điển” nghiệt ngã khi một nữ đồng trinh phải mang thai một đứa con. Nó là ân điển nơi có những mối nguy hiểm của sự bất đồng và nỗi đau đớn của những sự trách mắng. Bằng cách này, ân điển của việc tham gia vào vương quốc Đức Chúa Trời không phải luôn luôn ngọt ngào. Nó có thể là ân điển đầy sự khắc nghiệt nơi sự đối xử tàn nhẫn đang chờ đợi.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, con cám ơn Ngài vì đã ban Đức Chúa Jêsus theo lời hứa và việc hoàn tất vương quốc của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 2 Giăng; 3 Giăng; Giu-đe  

Bình Luận:

You may also like