Home Tin tức Bế Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) Lần Thứ 46

Bế Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) Lần Thứ 46

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cảm ơn Chúa, sau 5 ngày Đại Hội đồng, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã có Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2013 – 2017. 

Trong chương trình Lễ Bế mạc, Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội sẽ trình diện trước Đại Hội đồng.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 05: Mục sư Siu Y Kim hướng dẫn Đại Hội đồng thờ phượng Chúa qua bài Thánh ca “Lúc Anh Nguyện Cầu”; lời bài hát như nhắc nhở, khích lệ tôi con Chúa tham dự Đại Hội đồng hãy luôn nhớ đến Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội trong sự cầu nguyện, hầu cho quyền năng và ơn của Chúa luôn dẫy đầy để Tân Ban Trị sự đủ sức, đủ ơn để lãnh đạo, bảo vệ Hội Thánh của Chúa trong nhiệm kỳ sắp tới.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Đại Hội đồng tiếp tục tôn vinh Chúa và trải nghiệm nguồn sức, hứa ngôn của Đức Chúa Trời qua bài hát “Trông Mong Ơn Chí Cao”: “Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40: 28-31.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 15: Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tân Phó Hội trưởng II – hướng dẫn chương trình. Đại Hội đồng tiếp tục chúc tôn Chúa qua bài Thánh ca số 26 “Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi” và cùng xác quyết niềm tin qua bài “Tín Điều Các Sứ Đồ”.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 20: Mục sư Phan Quang Thiệu – Tân Tổng Thư ký – cầu nguyện dâng chương trình Lễ Bế mạc Đại Hội đồng lên cho Chúa.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 27: Ban hát quý bà là phu nhân các Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo cùng tôn vinh Chúa bài hát “Đường Đi Có Chúa”.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 30: Đại Hội đồng tôn vinh Chúa bài Thánh ca “Hiến Cả Thay Cho Ngài” và góp phần dâng hiến tài chính cho Chúa. Đại Hội đồng cùng đứng, Mục sư Phan Văn Cử – Tân Tổng Thủ quỹ – cầu nguyện dâng hiến.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

14 giờ 42: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Tân Hội trưởng HTTLVN (MN) – có lời tâm tình đến với Đại Hội đồng.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Mục sư Tân Hội trưởng có lời tạ ơn Đức Chúa Trời bởi ơn phước của Ngài và cảm ơn Đại Hội đồng đã tín nhiệm trong chức danh Hội trưởng nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Đứng trước trọng trách lớn lao và quan trọng, Mục sư Phan Vĩnh Cự bày tỏ sự kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội. Tân Hội trưởng bày tỏ lòng cảm ơn đến với Mục sư Thái Phước Trường – Nguyên Hội trưởng HTTLVN (MN) trong suốt 2 nhiệm kỳ qua. Tân Hội trưởng cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến với Mục sư Ngô Văn Bửu – Nguyên Phó Hội trưởng II, Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội đồng lần thứ 46. Đại Hội đồng cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội đồng lần thứ 46.

Mục sư Tân Hội trưởng mong muốn trong nhiệm kỳ sắp tới, Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội sẽ đồng hành cùng Hội Thánh trong mọi việc và kêu gọi Hội Thánh tiếp tục đứng bên cạnh Tân Ban Trị sự.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

15 giờ 10: Đại Hội đồng cùng đứng, mỗi đại biểu hướng lòng về Chúa trong sự cầu nguyện. Mục sư Trí sự Đinh Thống – Nguyên Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm – cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội HTTLVN (MN) nhiệm kỳ 2013 – 2017.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

15 giờ 20: Đại biểu Lê Văn Lân đại diện cho Ban Soát sổ thông qua các biên bản và báo cáo đến với Đại Hội đồng.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

15 giờ 32: Mục sư Thái Phước Trường – Chủ Tọa Đại Hội đồng – thông qua biên bản soát sổ, trưng cầu biểu quyết.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Ban Thư ký đọc biên bản Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 46.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

16 giờ 05: Mục sư Trần Công Chánh – Trưởng Ban Tài chính Đại Hội đồng – tổng kết tài chính của Đại Hội đồng.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

16 giờ 10: Mục sư Ngô Văn Bửu – Trưởng Ban Tổ chức Đại Hội đồng lần thứ 46 – có lời tri ân đến với Đại Hội đồng cùng các tiểu ban đã phục vụ cho Đại Hội đồng, đồng cảm ơn đến với các cấp chính quyền đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Đại Hội đồng.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Giây phút xúc động của Đại Hội đồng khi hai vị Mục sư Ngô Văn Bửu và Mục sư Thái Phước Trường có lời tri ân đến với các đầy tớ Chúa đã từng giữ chức vụ trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội. Những chia sẻ, tri ân trong sự nghẹn ngào đã làm cả Đại Hội đồng thầm cảm ơn Chúa vì sự phục vụ trung tín của các đầy tớ Chúa trong những nhiệm kỳ vừa qua.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Mục sư Phan Vĩnh Cự – Tân Hội trưởng HTTLVN (MN) – đã có lời tri ân đến Mục sư Thái Phước Trường – Nguyên Hội trưởng HTTLVN (MN).

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

16 giờ 35: Đại Hội đồng truy niệm sự thương khó của Cứu Chúa Giê-xu qua Lễ Tiệc thánh. Mục sư Thái Phước Trường – Tân Phó Hội trưởng I – ban phát Tiệc thánh.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

17 giờ 15: Mục sư Thái Phước Trường – Chủ tọa Đại Hội đồng – dâng lời cảm tạ ơn Chúa và thực hiện nghi thức bế mạc Đại Hội đồng Tổng Liên Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) lần thứ 46.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

17 giờ 20: Đại Hội đồng cùng tôi vinh Chúa bài Thánh ca “Xin Cha Đưa Anh” như lời cầu nguyện cho mỗi một tôi con Chúa. Xin Chúa đưa mỗi đầy tớ Ngài đi trong sự bình an; nguyện cầu cánh tay năng quyền của Đức Chúa Trời tiếp tục nắm giữ, bảo vệ, chăm sóc mỗi người. Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn càng thêm ơn cho Hội Thánh của Ngài, hầu cho danh Chúa vinh hiển.

 17 giờ 25: Đại Hội đồng hiệp ý trong sự cầu nguyện chung và tôn vinh Chúa bài Thánh ca 23. Mục sư Phan Vĩnh Cự – Tân Hội trưởng HTTLVN (MN) – cầu nguyện chúc phước.

bế mạc đại hội đồng lần 46 hội thánh tin lành việt nam

Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 46 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) đã bế mạc. Nguyện xin ân điển và tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Trời đầy dẫy mỗi một con cái Chúa.

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like