Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Thảm Họa Từ Sự Giả Hình

Ngày 13 – Thảm Họa Từ Sự Giả Hình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 13          THẢM HỌA SẼ GIÁNG XUỐNG NHỮNG KẺ CÓ SỰ KHÁC NHAU VỀ CON NGƯỜI BÊN TRONG VÀ CON NGƯỜI BÊN NGOÀI

Ma-thi-ơ 23:23-28

23 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần nhưng bỏ những điều quan trọng hơn trong Kinh Luật là công bằng, lòng thương xót và trung tín. Những điều này các ông phải thực hành nhưng cũng không được bỏ các điều kia. 24 Hỡi những kẻ dẫn đường mù lòa, các ông lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà.
25 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Các ông rửa bên ngoài chén đĩa mà bên trong đầy tham tàn trụy lạc. 26 Hỡi người Pha-ri-si mù lòa! Trước hết hãy rửa bên trong chén đĩa để bên ngoài cũng được sạch luôn.
27 Khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả! Vì các ông giống như những mồ mả tô trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong thì đầy những hài cốt và mọi thứ dơ bẩn. 28 Các ông là thế, bề ngoài có vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì toàn là đạo đức giả và vô luật pháp.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu: 24, 26 Những người lãnh đạo giải nghĩa sai Kinh thánh và những kẻ mà việc làm cùng tấm lòng của họ khác hẳn nhau sẽ bị làm cho mù lòa. Khi sống một đời sống công bình và khi lời nói của chúng ta đi cùng với hành động thì chúng ta có thể dẫn dắt người khác một cách đúng đắn.

Câu: 23,24 Thầy dạy luật và những người Pha-ri-si muốn giữ điều răn về thuế một phần mười rất kỹ lưỡng đã hỏi rằng nếu bạn có một mảnh vườn bạn có nộp một phần mười hoa lợi không? Nhưng vấn đề ở đây không phải là lòng nhiệt thành của họ, họ biết những điều răn trong luật pháp nhưng họ bỏ qua công lý, lòng thương xót và đức tin. Thật mỉa mai rằng họ lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà vốn được coi như một điều tội lỗi (Lê-vi-ký 11:4). Họ muốn được nổi danh trong con mắt xã hội hơn là trong mắt Chúa và chỉ chăm xem người khác nghĩ gì cũng như tìm kiếm sự đam mê của thế gian. Có lòng đam mê và tận hiến nhưng thiếu Đức Chúa Trời khiến chúng ta cảm thấy trống rỗng. Chúng ta có chạy theo sự chấp thuận của con người và đón nhận sự tôn vinh từ họ không?

Câu: 25, 26 Những người lãnh đạo tôn giáo giữ đức tin vào những điều răn mà không quan tâm đến mục đích sâu xa của luật pháp. Những kẻ cần giữ cho chén, đĩa được sạch thực tế lại dơ bẩn bởi lòng tham lam và trụy lạc. Mặc dù họ có thể lừa được người khác nhưng họ không bao giờ được Chúa chấp nhận. Hãy cận thận đừng để bị rơi vào sự mù lòa của tôn giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống trung tín trước mặt Ngài, Đấng nhìn rõ lòng con và nguyện Ngài là Đấng công nhận con.

giahinh

Hãy nhớ rằng nhưng nghi thức tôn giáo không đủ là cứu cánh cho bạn. Sự cứu rỗi bắt đầu từ tấm lòng.

Bình Luận:

You may also like