Home Chuyên Đề Tại Sao Bạn Phải Cố Gắng Hết Sức Tránh Xa Mọi Cám Dỗ

Tại Sao Bạn Phải Cố Gắng Hết Sức Tránh Xa Mọi Cám Dỗ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phản đối 1

Kinh thánh dạy chúng ta rằng ‘hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn’ (Gia cơ 1 : 2). Thế tại sao chúng ta phải cố gắng hết sức để tránh sự cám dỗ? Có hai câu trả lời cho câu hỏi này.

  1. Gia-cơ không bảo chúng ta vui mừng trong sự cám dỗ mà chúng ta đang sa vào. Ông cũng không nói rằng nỗ lực hết sức để tránh xa sự cám dỗ là điều sai. Nhưng điều ông muốn nói là như vầy: Trong sự tể trị của Chúa, chúng ta đôi khi phải đối diện với cám dỗ. Trong những lúc này chúng ta phải vui mừng, không phải trong chính sự cám dỗ, nhưng trong mục đích của Chúa khi đem chúng ta vào sự cám dỗ (Gia cơ 1:3, 4).
  2. Như chúng ta đã lưu ý ở chương mở đầu, Kinh thánh dùng chữ cám dỗ ở hai nghĩa. Bản thân Gia-cơ cũng dùng từ này ở hai nghĩa khác nhau (xem Gia-cơ 1:2 và 1:13, ở câu 2 dùng ‘thử thách’ và ở câu 13 dùng ‘cám dỗ’ để cho thấy sự khác nhau). Ở nghĩa thứ nhất, chính Chúa là Đấng dùng cám dỗ hay thử nghiệm và được dùng với mục đích tốt. Ở nghĩa thứ hai, có ý muốn thuyết phục một người phạm tội. Chỉ có ma quỷ mới cám dỗ theo cách này. Không ai có thể vui mừng vì mình bị ma quỷ cám dỗ phạm tội bởi mục đích của sự cám dỗ như thế hoàn toàn là gian ác. Chúa dùng thử thách vì ích lợi cho chúng ta. Nhưng điều này có thể cho ma quỷ cơ hội để cám dỗ chúng ta phạm tội. Chúng ta chỉ vui mừng trong thử thách nhưng hết sức tránh bất cứ sự cám dỗ nào khiến chúng ta phạm tội.

Phản đối 2

Chính Chúa Giê-xu cũng chịu cám dỗ, vậy có gì xấu khi chúng ta cũng dự phần với Ngài trong sự cám dỗ? Hơn thế nữa, rõ ràng trong Hê-bơ-rơ 2 : 17, 18 có nói rằng cám dỗ là điều ích lợi vì nó giúp cho Ngài trở nên thầy tế lễ giàu lòng thương xót?camdo

Đúng là Chúa Giê-xu bị cám dỗ, nhưng cũng rõ ràng là Chúa không chìu theo sự cám dỗ. Vì vậy, Ngài phán rằng ‘đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi’ (Ma-thi-ơ 4:7). Ngài chịu cám dỗ, nhưng Ngài không phạm tội. Ngài không bao giờ phạm tội. Khi vua chúa của thế gian đời này đến cám dỗ Chúa Giê-xu, hắn ‘chẳng có chi với ta hết’ (Giăng 14:30). Điều này rất khác với chúng ta.  Vua chúa của thế gian đời này có điều gì đó trong chúng ta; một đồng minh là những ước muốn tội lỗi trong chúng ta. Chúng ta không bao giờ có thể ra khỏi cám dỗ như Chúa Giê-xu đã làm, thanh sạch và không bị ô uế. Chúng ta không thể nào thoát khỏi cám dỗ hoàn toàn nhưng chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để tránh bị vướng vào và bị ô uế.

Phản đối 3

Chúa đã hứa gìn giữ chúng ta trong cám dỗ (I Cô-rinh-tô 1:13; II Phi-e-rơ 2:9). Thế tại sao chúng ta phải nỗ lực giữ mình khỏi sa vào chước cám dỗ?

Chúa đã ban cho chúng ta những lời hứa quý báu là để khích lệ chúng ta trong trận chiến chống lại cám dỗ. Công bố những lời hứa đó để làm cớ biện minh cho việc mình không chống lại sự cám dỗ là lạm dụng lời hứa của Chúa. Hãy chú ý lời hứa trong I Cô-rinh-tô 10 :13. Lờ hứa này có một mạng lịnh rất rõ ràng cập theo: « Ai thưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. »

  1. Nếu chúng ta cố ý sa vào cám dỗ, hay nếu chúng ta xao lãng nhiệm vụ của mình và như thế là sa vào cám dỗ, thì lời hứa này không dành cho chúng ta. Lời hứa này chỉ dành cho những ai đã nỗ lực hết sức mình để tránh cám dỗ mà vẫn bị sa vào. Đây không phải là lời hứa bừa bãi dành cho chúng ta nếu chúng ta cố ý chìu theo cám dỗ. Một trong những sự cám dỗ mà ma quỷ dùng để gài bẫy Chúa Giê-xu phạm tội đó là xuyên tạc Lời Kinh Thánh khi bỏ qua cụm từ “trong các đường lối ngươi” (Thi thiên 91: 11). Cụm từ này rất quan trọng. Chúa Giê-xu đã không bị đánh lừa bởi vì Ngài biết rằng lời hứa giải cứu chỉ dành cho những ai bước đi trong đường lối của Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu chúng ta cố ý đi vào con đường cám dỗ thì có nghĩa là chúng ta đang đi ra khỏi con đường của Chúa. Những lời hứa của Chúa là dành cho những ai bước đi trong đường lối của Ngài, chứ không phải cho những người lìa khỏi đường lối đó.
  1. Con cái Chúa sẽ biết rằng ân điển của Ngài đủ để giữ người đó không rời bỏ đường lối Ngài. Người đó biết rằng mình không hề bị hư mất (Giăng 10:28). Sự hiểu biết này không là cớ để người đó bất cẩn đối với cám dỗ. Một Cơ đốc nhân sẽ run sợ khi danh Chúa bị ô nhơ, phúc âm bị tai tiếng và sự tối tăm thuộc linh sẽ bao phủ linh hồn của người đó nếu anh ta sa vào tội lỗi. Ngược lại bất cứ người nào tránh cám dỗ đơn giản chỉ vì sợ đi địa ngục thì người đó có nguy cơ đi đến đó nhiều hơn là mình nghĩ.
Để mình sa vào cám dỗ đơn giản vì bạn tin rằng mình sẽ không bị kết tội về điều đó cũng có nghĩa là “cứ tiếp tục phạm tội, để ân điển được gia thêm” (Rô-ma 6: 1, 2). Hãy tưởng tượng, một người chủ tàu vừa mới mua một số hàng hóa lớn đắt tiền. Anh ta sẽ là người dại nếu sẵn sàng để cho chiếc tàu mình va vào đá vỡ tan tành đơn giản bởi vì anh ta tin rằng mình có thể bám vào một miếng ván mà bơi vào bờ. Là Cơ đốc nhân chúng ta có những phước hạnh lớn lao hơn là hàng hóa đắt tiền. Chúng ta có sự yên ủi, bình an và vui mừng; chúng ta có thể làm vinh hiển danh Chúa và tôn cao phúc âm. Thật chúng ta sẽ ngu dại gấp nhiều lần khi chịu đánh mất tất cả những điều này chỉ vì chúng ta nghĩ rằng đến cuối cùng linh hồn mình thế nào cũng được an toàn.
Tiếng Gọi Trong Đêm – tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like