Home Tin tức Thông Báo Về Công Tác Thân Hữu Trong Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Phú Thọ 2009

Thông Báo Về Công Tác Thân Hữu Trong Chương Trình Truyền Giảng Giáng Sinh Phú Thọ 2009

by Ban Biên Tập
30 đọc

Xin lãnh đạo Hội Thánh và con cái Chúa nổ lực nhiều trong công tác mời thân hữu đến dự.  Cầu nguyện và lên kế hoạch cho cá nhân tín hữu và Hội Thánh địa phương của mình trong việc mời thân hữu.

Thân hữu do tín hữu nào mời thì tín hữu đó giúp đỡ ghi tên vào vé, nhắc nhở lại nhiều lần trước khi đêm Truyền Giảng diễn ra, đưa đón đi và về, tiếp đón thân hữu và ngồi cạnh thân hữu trong suốt chương trình.

ü   Mời theo cách cá nhân hoặc mời tập thể (mời công ty, văn phòng, lớp học, cư xá, phòng trọ…)

ü      Tất cả mọi người đều phải có vé, mỗi vé 10.000 đồng, vé thân hữu và tín hữu khác nhau về hình thức trình bày, vé được đề nghị giữ lại đến hết chương trình.

ü      Tiền vé là khoản tiền con cái Chúa dâng hiến, góp phần với chương trình, mỗi con cái Chúa có thể dâng hiến cho công việc Chúa bằng việc mua nhiều vé tặng thân hữu và cũng nên khuyến khích thân hữu mua vé. Có thể trích quỹ Hội Thánh hoặc kêu gọi ân nhân dâng hiến tài chánh để lo vé cho Hội Thánh địa phương.

ü       Ban Tổ Chức hổ trợ tài chánh cho việc thuê xe đưa thân hữu đến dự ( xin lưu ý là đưa đón thân hữu).

ü      Mỗi con cái Chúa lên kế hoạch mời thân hữu từ bây giờ, (ghi tên thân hữu vào phiếu đăng ký, cầu nguyện cho họ), khuyến khích mỗi tín hữu mời ít nhất 5 thân hữu.

ü      Mỗi Hội Thánh tùy lớn hay nhỏ cử một đặc trách hoặc một tổ đặc trách lo thân hữu có trách nhiệm:

–         Liên hệ thường xuyên Ban Tổ Chức về việc phân phối vé.

–         Thuê xe, sắp xếp việc đưa đón thân hữu. (Hội Thánh địa phương tự lo việc thuê xe, điều động xe, phải đăng kí sớm với Ban Tổ Chức để được hỗ trợ tài chánh).

–         Ghi tên, ghi phiếu ý kiến, nắm danh sách tân tín hữu.

ü      Tân tín hữu của Hội Thánh nào thì Hội Thánh đó sẽ tiếp tục chăm sóc.

ü      Người đặc trách thân hữu có tâm tình, tài tổ chức, đôn đốc công tác thân hữu của toàn bộ Hội Thánh mình.

Người đặc trách thân hữu được Hội Thánh cử ra:

Hội Thánh

………………………………………………..

Tên người đặc trách

…………………………………………………

Số điện thoại bàn

……………………………………………….

Di động

………………………………………………..

Email

…………………………………………………

ü      Hội Thánh khuyến khích mỗi tín hữu đều làm phiếu đăng kí mời thân hữu cá nhân (theo mẫu sẵn), người mời và người đặc trách cùng theo dõi công việc mời thân hữu.

–         Hội thánh in phiếu đăng kí phát cho từng tín hữu.

–         Phiếu dán một nơi thuận tiện ở trong nhà để nhắc nhở con cái Chúa cầu nguyện, ghi tên thân hữu mà mình sẽ mời (gia đình, bà con, bạn bè, đồng nghiệp, khu phố,…)

–         Nếu HT và con cái Chúa muốn mời tập thể thì sử dụng phiếu đăng ký mời thân hữu tập thể.

–         Người đặc trách liên hệ, nắm thông tin, đôn đốc.

ü      Mỗi thân hữu dược dán  phù hiệu lên áo và giữ lại vé cho đến khi kết thúc chương trình, tín hữu mời họ giúp điền đầy đủ thông tin lên vé.

Số điện thoại thường trực BTC: 0169 201 4641 – 0933 152 210

Một số mẫu đăng ký mời quí vị nhấn vào để tải về:

B.Cac ban to chuc chuong trinh TG New.doc

C.Phieu dang ki moi than huu tap the New.doc

D.Phieu dang ky moi than huu ca nhan New.doc

E.Phieu dang ky tham gia vao ban to chuc-ghi danh New.doc

Bình Luận:

You may also like