Leaderboard Ad

Hội Thảo: Mục Vụ Cho Thế Hệ Thứ Hai Của Người Việt Di Cư

0

hoithao1

1. Đề Tài: Tìm Hiểu Nhu Cầu, Phương Pháp Truyền Giảng Và Mở Mang Mục Vụ Cho Thế Hệ Thứ Hai

Thuyết Trình Viên: Mục sư Đoàn Hưng Thiện

Mục sư Đoàn Hưng Thiện từng hầu việc Chúa tại Hội Thánh Gardena Valley Baptist Church với nhiều vai trò khác nhau: Mục sư Đặc Trách Thanh Niên, Đặc Trách Gia Đình Trẻ và chuyên về Huấn luyện.

Ông đã thành lập và quản nhiệm 3 Hội Thánh trong bối cảnh đa văn hóa, hiện đang Mục sư hầu việc Chúa với một Hội Thánh mới mở nhắm vào thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Việt. Ngoài ra ông còn phục với tư cách cố vấn mở mang Hội Thánh mới, lượng giá và lập chiến lược cho nhiều tổ chức khác nhau như Evangelical Free Churches of America, North American Mission Board, và Acts 29 Planting Network.

Ông tốt nghiệp Cử Nhân Giải Nghĩa Kinh Thánh tại The Master’s College, Cao Học Thần Học và hiện đang hoàn tất luận án tiến sĩ Mục vụ (D.Min) tại Talbot School of Theology. Ông cũng đang là giáo sư thỉnh giảng tại Goldengate Baptist Seminary.

2. Đề Tài: Chức Vụ Mục Sư Lưỡng Nghiệp (Bi-Vocaitonal Ministers)

– Căn Bản Thánh Kinh và Thần Học của Chức vụ Lưỡng Nghiệp

– Những ưu điểm (và nhược điểm) của lưỡng nghiệp

– Ai là người thích hợp với lưỡng nghiệp?

– Đối phó với những thách thức trong lưỡng nghiệp

Thuyết Trình Viên: Mục sư Nguyễn Anh Tuấn & Pastor “Kevin” Anh Khoa Nguyen.

Mục sư Nguyễn Anh Tuấn đã từng phục vụ Chúa hơn 20 năm với tư cách Mục sư lưỡng nghiệp. Luận án Tiến sĩ Mục vụ (D.Min.) của ông được thực hiện với chuyên đề “Chức vụ Mục sư Lưỡng nghiệp”. Hiện Mục sư đang hầu việc Chúa vời chức vụ Director of Missions cho San Fernando Valley Southern Baptist Association, một tổ chức gồm 67 Hội Thánh địa phương.

Pastor Anh Khoa Nguyen, từng hầu việc Chúa với tư cách lưỡng nghiệp trong nhiều năm. Hiện ông là Mục sư Cộng Tác (Co-Pastor) của Hội Thánh Cornerstone Bible Community Church, một Hội Thánh cho người Mỹ gốc Á Châu tại Chino Hills, CA và là giáo sư thỉnh giảng của California Baptist University. Ông cũng đang trong giai đoạn hoàn tất chương trình tiến sĩ (Ph.D.) ngành Educational Leadership tại Biola University, CA.

3. Đề Tài: Những Bài Học Từ Thế Hệ Thứ Hai Người Đại Hàn

– So sánh thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai; văn hóa Đông Phương và văn hóa Tây Phương.

– Những mô hình mục vụ cho thế hệ thứ hai người Mỹ gốc Đại Hàn.

– Những điều nên học và không nên học từ Hội Thánh Mỹ gốc Đại Hàn.

– Những hy vọng cho Hội Thánh người Mỹ gốc Việt Nam.

Thuyết Trình Viên: Mục sư Paul Kim

Mục sư Paul Kim là một Mục sư cho thế hệ thứ hai của người Mỹ gốc Đại Hàn. Ông đã từng hầu việc Chúa với tư cách tuyên úy cho bệnh viện tại New York và New Jersey. Hiện đang là Mục sư Cộng Tác (Associate Pastor) của Hội Thánh Seattle Community Church đặc trách sinh viên và người lớn, một Hội Thánh có nhiều văn hóa khác nhau.

Mục sư tốt nghiệp cử nhân kiến trúc tại Washington University tại St. Louis, Cao Học Thần Học (M.Div.) tại Princeton Theological Seminary và đang hoàn tất chương trình Tiến sĩ Mục vụ (D.Min.) tại Bakke Graduate University.

Lệ Phí Hội Thảo: $20.00

Bình Luận:

About Author