LÁ THƯ NGƯỜI MẸ GỬI CON MONG CON Ở XA ĐƯỢC VỀ DỰ LỄ...

Con trai thân yêu của mẹ!  Đã 8 năm  trôi qua kể từ khi các Hội Thánh Hải Phòng hiệp một cùng nhau kiêng ăn-cầu...

Ý Nghĩa Cuộc Đời

Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh...

Hoa Phục Sinh

Nơi thạch mộ ngày xưa Niêm phong một xác chết Nhưng Chúa sống lại rồi Hoa Phục Sinh bất tử. Các bà mãi âu lo Mặc dầu biết Chúa...

Phục Sinh Nước Mắt Thăng Hoa

Chúa hỏi: "Con ơi, sao con khóc? Con tìm ai?" (Giăng 20:15) Tinh sương lối nhỏ gập gềnh, Mây mù che phủ mông mênh ngập tràn. Ma-ri...

Sao Ngài Lìa Bỏ Con

Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi!...

Chúa Chẳng Ở Nơi Mộ Này

Có một ngôi mộ đá Gần đồi Sọ Gô-tha Mộ kia hãy còn mới Đục cho mình ngày qua. Nhưng vì yêu Chúa quá! Giô-sép bèn nghĩ ra Bạo gan...

Tình Chúa Không Nhạt Phai

Nếu ai có hỏi ở trên đời! Tình nào vĩnh cửu không nhạt phai? Thời gian không đợi nhưng vẫn đến Đến để rồi đi… để phai...

VINH QUANG CHÚA PHỤC SINH

  Ba ngày chết nằm trong mộ địa Duy chính Ngài… Christ đã phục sinh Tàn đêm yên tĩnh thình lình Mờ sương đất chuyển rung rinh ô...

Nơi Ấy Một Tình Yêu

    Nơi ấy giữa trời ban trưa nắng nóng Không bóng cây, không một chút gió đồi Trên cây gỗ… Ôi! tim Người thoi thóp Trút linh hồn…...

Hạnh Phúc Thật

Kẻ gian ác lắm mưu nhiều kế Người công bình chẳng thể nghe theo Không ngồi chung chổ thèo leo Không đứng cùng kẻ chống chèo tội...