Kinh Thánh Được Đưa Vào Triều Tiên Bằng Bóng Bay

Trong gần ba thập kỷ, một nhóm Cơ đốc nhân chuyên đấu tranh cho quyền con người đã tiến hành một cuộc đột kích...

Tại Sao 1 Triệu Người Hồi Giáo Đổ Ra Đường Để Lắng Nghe Về...

DENVER, Colo - Trong thời đại mà những kẻ khủng bố thường nhắm tới Cơ đốc nhân còn những kẻ Hồi giáo cực đoan...