Tin Lành & Bạn…

Sống giữa cuộc đời với đầy dẫy những lo toan, trăn trở, hoài nghi đã khiến biết bao người cảm thấy bất an, lo sợ. Tin lành đến với thế giới này đang thay đổi nhân loại, thay đổi từng tấm lòng, từng cuộc đời. Vậy Tin lành là gì?

Giá Phải Trả

Cách đây 1 tháng có một vụ truy lùng lớn xảy ra tại vùng Haringey, Bắc Luân Ðôn. Cảnh sát Anh đã bắt được 3 đàn ông người Thổ, đầu sỏ của một tổ chức buôn người từ Thổ Nhỉ Kỳ sang Anh Quốc. Mỗi một nạn nhân phải trả cho nhóm tổ chức nầy từ 14, 000-20,000 bảng Anh để được vào đất Anh Quốc. Nhóm buôn người nầy đã đưa rất nhiều người nhập cảnh Anh Quốc bất hợp pháp trong suốt 10 năm qua.