Browsing: tranh chấp

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Ê-sau và Gia-cốp, những đứa con mà Y-sác và Rê-bê-ca đã mang thai sau khi chờ đợi hai mươi năm, đã tranh giành nhau trước khi sinh ra. Đức Chúa Trời phán rằng đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.