Browsing: sự sáng tạo

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Gần đây nhà Vật lý nổi tiếng của Anh Quốc Stephen Hawking trong quyển  “The Grand Design” (Kế hoạch Vĩ  Đại) mới xuất bản năm 2010 viết rằng vũ trụ không cần Đấng Sáng tạo, vì vật chất tự nhiên theo quy luật của thiên nhiên gom góp lại mà tạo thành, vì sáng tạo có nghĩa là tạo một vật từ chỗ không có gì. Lời tuyên bố của Hawking khiến nhiều người hoang mang.